POVINNÉ ZVEREJŇOVANIE - Archív 2009-2019

Povinné zverejňovanie objednávok, faktúr a zmlúv v zmysle zákona 546/2010 Z. z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1966 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú nektoré zákony.

Por.č. Typ dokumentu Partner Predmet Hodnota (s DPH) Dátum
1 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 14.12.2009
2 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 14.12.2009
3 Faktúra T-Com Telefónna linka 31,67 € 13.1.2010
4 Faktúra T-Com Telefónna linka 30,06 € 23.2.2010
5 Objednávka TUJVEL s.r.o. tmel sklenársky 2.12.2010
6 Objednávka LAS V&M, s.r.o. Rezanie laserom 10.1.2011
7 Objednávka Slovenská ústredná hvezdáreň Časopis kozmos 10.1.2011
8 Faktúra TUJVEL s.r.o. tmel sklenársky 2,00 € 13.1.2011
9 Faktúra LAS V&M, s.r.o. Rezanie laserom 33,60 € 13.1.2011
10 Faktúra Západ. vod. spol., a.s. Vodné a stočné 111,54 € 17.1.2011
11 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 17.1.2011
12 Zálohová faktúra Web house s.r.o. predĺženie registrácie domény 19,92 € 17.1.2011
13 Faktúra Web house s.r.o. predĺženie registrácie domény
14 Poistné za SMV Kooperativa poisťovňa, a.s. poistné za SMV 30,67 € 17.1.2011
15 Objednávka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 336,00 €
16 Zálohová faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 355,63 €
17 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 95,93 € 24.1.2011
18 Faktúra Slovenská ústredná hvezdáreň Časopis kozmos 67,80 € 24.1.2011
19 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Vyúčtovanie poistného 698,09 € 25.01.2011
20 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Úrazové poistenie m.v. 15,51 € 25.01.2011
21 Dodací list Ladislav Daniš - MECHANIKA Držiak na fotoaparát 82,80 € 2.2.2011
22 Objednávka Ľubomír Černák HP-SERVIS Tlačiareň 20.2.2011
23 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 70,44 € 22.2.2011
24 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 470,00 € 23.2.2011
25 Faktúra Ladislav Daniš - MECHANIKA Držiak na fotoaparát 82,80 € 23.2.2011
26 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 23.2.2011
27 Faktúra Ľuboslava Vaníková Protipožiarne školenie 342,00 € 23.2.2011
28 Zálohová faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 859,60 € 23.2.2011
29 Zálohová faktúra Web house s.r.o. web hosting 51,70 € 24.2.2011
30 Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 859,60 € 28.2.2011
31 Dodací list MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 110,20 € 8.3.2011
32 Objednávka MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 8.3.2011
33 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Úrazové poistenie m.v. 12,95 € 8.03.2011
34 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 65,70 € 8.3.2011
35 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 455,00 € 8.3.2011
36 Faktúra Web house s.r.o. web hosting 51,70 € 8.3.2011
37 Zmluva O.R.Polic.Zb.v L. Ochrana objektu 25,80 € 8.3.2011
38 Faktúra Ľubomír Černák HP-SERVIS Tlačiareň 143,90 € 10.3.2011
39 Objednávka Anna Jakušíková GATE WAY Diplomy 10.3.2011
40 Objednávka MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Revízia a oprava hasiacich prístrojov 17.3.2011
41 Potvrdenie MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Potvrdenie o vykonaní kontroly h.p. 17.3.2011
42 Objednávka PORADCA s.r.o. odborná literatúra 20.3.2011
43 Faktúra Anna Jakušíková GATE WAY Diplomy 189,00 € 22.3.2011
44 Doklad Prvá Komunálna Finančná, a.s. Vyúčtovanie poistného 47,23 € 30.03.2011
45 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Elektrická energia 70,57 € 30.3.2011
46 Faktúra GTS Slovakia, a.s. internetové pripojenie 22,12 € 30.3.2011
47 Faktúra PORADCA s.r.o. Účtovné súvzťanosti pre PÚ 8,47 € 30.3.2011
48 Faktúra MIROSLAV LEŠŤAN - HASLEX Revízia a oprava hasiacich prístrojov 143,76 € 30.3.2011
49 Zálohová faktúra IVES Košice Služby STP APV 71,70 € 30.3.2011
50 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 327,00 € 6.4.2011
51 Faktúra ENERGO-SK, a.s. Plyn 854,80 € 14.4.2011
52 Faktúra MIRA OFFICE, s.r.o kancelárske potreby 110,20 € 14.4.2011
53 Faktúra IVES Košice Služby STP APV 71,70 € 14.4.2011
54 Faktúra T-Com Telefónna linka 31,26 € 17.4.2011
55 Faktúra Záp. vodárenská spol., a.s. Voda 48,82 € 22.4.2011
56 Objednávka LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 851,20 €
57 Faktúra Anna Jakušíková GATE WAY Príležitostná brožúra 2.040,00 € 30.11.2011
58 Faktúra Erika Ambrušová P&R Plastové okná 1.898,00 € 28.10.2011
59 Faktúra LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Jedálne kupóny 1.163,60 € 06.10.2011
60 Faktúra Hotel Flóra Dudince, s.r.o. Ubytovanie a stravovanie 4.207,20 € 06.08.2011

IČO Dodávateľ VS dátum prijatia obnos (s DPH) popis dátum úhrady spôsob úhrady
1 36898482 Energo SK Nitra 201210013 05.01.12 651 opakovaná dodávka plynu 9.1.2012 prevodný príkaz
2 Policia KR PZ Nitra 9500007062 17.01.12 3,98 ochrana objektu 17.1.2012 ** prevodný príkaz
3 Policia KR PZ Nitra 9500007061 17.01.12 21,85 ochrana objektu 17.1.2012 prevodný príkaz
4 36743852 WebHause s.r.o. Trnava 1202527 17.01.12 19,92 registrácia domeny 17.1.2012 prevodný príkaz
5 SRaTV Bratislava 17.01.12 55,68 koncesionársky poplatok 17.1.2012 prevodný príkaz
6 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 36102814 17.01.12 23,8 telefon 17.1.2012 prevodný príkaz
7 36550949 ZSVaK Nitra 815027029 17.01.12 58,79 dodávka vody 17.1.2012 prevodný príkaz
8 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312006999 25.01.12 26,03 linka ADSL 25.1.2012 prevodný príkaz
9 36898482 Energo SK Nitra 203130931 25.01.12 -135,89 opak.dodávka el.energie prevodný príkaz
10 HP servis Ľubomír Černák - HP Servis Skýcov 33403741 31.01.12 30,17 atrament do tlačiarne 31.1.2012 prevodný príkaz
11 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012010092 07.02.12 93,44 spotrebný materiál 7.2.2012 prevodný príkaz
12 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 735182114 16.02.12 25,5 telefon 21.02.12 prevodný príkaz
13 36898482 Energo SK Nitra 203230014 20.02.12 48,47 opak.dodávka el.energie 21.2.2012 prevodný príkaz
14 36898482 Energo SK Nitra 201210013 20.02.12 631,01 opakovaná dodávka plynu 21.2.2012 prevodný príkaz
15 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 20.02.12 698,08 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
16 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 20.02.12 111,87 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
17 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 20.02.12 30,67 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
18 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 20.02.12 36,73 poistné 21.2.2012 ** prevodný príkaz
19 31396674 LeCheque Dejeuner Bratislava 8201018246 20.02.12 707,6 stravenky 24.2.2012 prevodný príkaz
20 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica 120719 29.2.2012 180 prezentácia formou mapy 2.3.2012 prevodný príkaz
21 Policia KR PZ Nitra 9500007062 02.03.12 3,98 ochrana objektu 5.3.2012 prevodný príkaz
22 Policia KR PZ Nitra 9500007061 02.03.12 21,85 ochrana objektu 5.3.2012 prevodný príkaz
23 36743852 WebHause s.r.o. Trnava 1202527 02.03.12 51,7 registrácia domeny 5.3.2012 prevodný príkaz
24 11987090 Vaníková Ľubomíra Levice 242012 5.3.2012 108,3 dokumentácia OPP 6.3.2012 prevodný príkaz
25 162957 IVeS Košice 5570007822 6.3.2012 71,7 soft na PaM 7.3.2012 ** prevodný príkaz
26 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312018083 06.03.12 26,03 linka ADSL 7.3.2012 prevodný príkaz
27 36898482 Energo SK Nitra 203230098 06.03.12 74,8 opak.dodávka el.energie 7.3.2012 prevodný príkaz
28 36371271 Poradca s.r.o. Žilana 83960993 6.3.2012 24,4 odborná publikácia 7.3.2012 prevodný príkaz
29 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 6736178522 09.03.12 22,46 telefon 12.3.2012 prevodný príkaz
30 36898482 Energo SK Nitra 203230154 19.03.12 74,8 opak.dodávka el.energie 20.3.2012 prevodný príkaz
31 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312020526 19.03.12 26,03 linka ADSL 20.3.2012 prevodný príkaz
32 307203 Mesto LV Levice 0006752/2012 19.03.12 73 odpad 20.3.2012 prevodný príkaz
33 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 09.04.12 111,87 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
34 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 09.04.12 698,08 poistné 10.4.2012 prevodný príkaz
35 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 09.04.12 36,73 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
36 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 09.04.12 30,67 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
37 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012030432 09.04.12 112,52 spotrebný materiál 10.4.2012 prevodný príkaz
38 36898482 Energo SK Nitra 202220022 9.4.2012 18,92 odborná prehliadka 10.4.2012 prevodný príkaz
39 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 9.4.2012 30,67 poistné 10.4.2012 ** prevodný príkaz
40 Policia KR PZ Nitra 9500007062 9.4.2012 3,98 ochrana objektu 10.4.2012 prevodný príkaz
41 Policia KR PZ Nitra 9500007061 9.4.2012 21,85 ochrana objektu 10.4.2012 prevodný príkaz
42 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8737174012 12.04.12 29,83 telefon 13.4.2012 prevodný príkaz
43 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312036156 12.04.12 26,03 linka ADSL 13.4.2012 prevodný príkaz
44 36898482 Energo SK Nitra 201210180 18.04.12 -135,06 opakovaná dodávka plynu 19.4.2012 prevodný príkaz
45 36898482 Energo SK Nitra 201210197 18.04.12 327 opakovaná dodávka plynu 19.4.2012 prevodný príkaz
46 31396674 LeCheque Dejeuner Bratislava 112039260 18.04.12 707,6 stravenky 19.4.2012 prevodný príkaz
47 36550949 ZSVaK Nitra 8250017463 18.04.12 58,79 dodávka vody 19.4.2012 prevodný príkaz
48 307203 Mesto LV Levice 006592/2012 18.04.12 73 daň z nehnuteľnosti 19.4.2012 prevodný príkaz
49 Policia KR PZ Nitra 9500007062 18.04.12 3,98 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
50 Policia KR PZ Nitra 9500007062 18.04.12 3,98 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
51 Policia KR PZ Nitra 9500007061 18.04.12 21,85 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
52 Policia KR PZ Nitra 9500007061 18.04.12 21,85 ochrana objektu 19.4.2012 prevodný príkaz
53 36898482 Energo SK Nitra 202220029 15.05.12 30 odbor. prehliadka spotreb. 16.5.2012 prevodný príkaz
54 36898482 Energo SK Nitra 201210272 15.05.12 127,01 opakovaná dodávka plynu 16.5.2012 prevodný príkaz
55 36550949 ZSVaK Nitra 5012820375 15.05.12 57,98 čistenie kanalizácie 16.5.2012 prevodný príkaz
56 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 5738167784 15.05.12 22,87 telefon 16.5.2012 prevodný príkaz
57 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312043807 15.05.12 26,03 linka ADSL 16.5.2012 prevodný príkaz
58 14081831 Tobolár Vlado Levice 12041 16.5.2012 290 oprava osob.auta 17.5.2012 prevodný príkaz
59 voľné číslo prevodný príkaz
60 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012050608 17.05.12 170,98 spotrebný materiál 18.5.2012 prevodný príkaz
61 36754749 CBS s.r.o. Banská Bystrica 120719 22.5.2012 155,16 prezentácia formou mapy 23.5.2012 prevodný príkaz
62 36898482 Energo SK Nitra 203230276 23.05.12 74,8 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
63 36898482 Energo SK Nitra 203130931 23.05.12 -135,89 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
64 36898482 Energo SK Nitra 203230319 23.05.12 74,8 opak.dodávka el.energie 24.5.2012 prevodný príkaz
65 35739487 Nay a.s. Bratislava 3313100011 29.5.2012 46,9 diktafon 30.5.2012 prevodný príkaz
66 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312049058 14.06.12 26,03 linka ADSL 15.6.2012 prevodný príkaz
67 36102814 SlovakTelekom a.s. Bratislava 3739161183 14.06.12 23,34 telefon 15.6.2012 prevodný príkaz
68 36567129 PKaF a.s. Nitra 950043046 18.6.2012 30,67 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
69 36567129 PKaF a.s. Nitra 3550090100 18.6.2012 36,73 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
70 36567129 PKaF a.s. Nitra 051-2023.452 18.6.2012 111,87 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
71 36567129 PKaF a.s. Nitra 080-2008.414 18.6.2012 698,08 poistné 18.6.2012 prevodný príkaz
72 36898482 Energo SK Nitra 201210345 28.06.12 55,01 opakovaná dodávka plynu 28.6.2012 prevodný príkaz
73 36565482 Energo SK Nitra 20320407 04.07.12 74,80 el.energia 4.7.2012 prevodný príkaz
74 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201053350 09.07.12 1315,60 stravenky 10.7.2012 prevodný príkaz
75 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312059633 12.07.12 26,03 ADSL linka 13.7.2012 prevodný príkaz
76 35763469 Slovak Telecom Bratislava 9740154798 12.07.12 22,30 telefón 13.7.2012 prevodný príkaz
77 Policia KR PZ Nitra 9500007062 12.07.12 3,98 ochrana objektu 13.7.2012 prevodný príkaz
78 Policia KR PZ Nitra 9500007061 12.07.12 21,85 ochrana objektu 13.7.2012 prevodný príkaz
79 36563447 Senisa Nitra 120016 16.07.12 132,50 spotrebný materiál 17.7.2012 prevodný príkaz
80 36761176 Mira office Želiezovce 2012070906 23.07.12 44,00 spotrebný materiál 24.7.2012 prevodný príkaz
81 36565482 Energo SK Nitra 201210413 23.07.12 51,00 plyn 24.7.2012 prevodný príkaz
82 36565482 Energo SK Nitra 203230491 23.07.12 74,80 el.energia 24.7.2012 prevodný príkaz
83 36550949 ZSVaK Nitra 8250045170 23.07.12 49,68 voda 24.7.2012 prevodný príkaz
84 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 7512000446 20.07.12 43,43 ADSL linka 26.7.2012 prevodný príkaz
85 Policia KR PZ Nitra 9500007062 01.08.12 3,98 ochrana objektu 1.8.2012 prevodný príkaz
86 Policia KR PZ Nitra 9500007061 01.08.12 21,85 ochrana objektu 1.8.2012 prevodný príkaz
87 36560171 Tujvel Levice 1200391 01.08.12 28,92 materiál 9.8.2012 prevodný príkaz
88 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 84010067 07.08.12 24,40 odborná publikácia 9.8.2012 prevodný príkaz
89 35043571 Horniak Anton Levice 2012042 15.08.12 260,00 doprava 31.8.2012 prevodný príkaz
90 37070398 Brčka Pavel Ing. 2012006 15.08.12 38,50 publikácia 15.8.2012 prevodný príkaz
91 36565482 Energo SK Nitra 201210413 15.08.12 51,00 plyn 15.8.2012 prevodný príkaz
92 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312065063 15.08.12 18,13 linka ADSL 15.8.2012 prevodný príkaz
93 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 4741150473 15.08.12 24,01 telefón 15.8.2012 prevodný príkaz
94 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 84010067 31.08.12 48,80 odborná publikácia 31.8.2012 prevodný príkaz
95 36565482 Energo SK Nitra 203230606 31.08.12 74,80 el.energia 31.8.2012 prevodný príkaz
96 31642721 Liečebné termánle kúpele Sklené Teplice 20120394 03.09.12 2703,20 Zraz Mladých Astronómov 3.9.2012 prevodný príkaz
97 Policia KR PZ Nitra 9500007062 03.09.12 3,98 ochrana objektu 3.9.2012 prevodný príkaz
98 Policia KR PZ Nitra 9500007061 03.09.12 21,85 ochrana objektu 3.9.2012 prevodný príkaz
99 35763469 Slovak Telecom Bratislava 3742140225 18.09.12 19,28 telefón 18.9.2012 prevodný príkaz
100 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312076935 18.09.12 22,08 linka ADSL 18.9.2012 prevodný príkaz
101 PKaF a.s. Nitra 512023452 18.9.2012 111,87 PFK-havarijné poistné 18.9.2012 prevodný príkaz
102 PKaF a.s. Nitra 3550090100 18.9.2012 36,73 PZP za auto 18.9.2012 prevodný príkaz
103 PKaF a.s. Nitra 950043046 18.9.2012 30,66 úrazové poistné 18.9.2012 prevodný príkaz
104 PKaF a.s. Nitra 802008414 18.9.2012 698,08 poistenie majetku 18.9.2012 prevodný príkaz
105 36565482 Energo SK Nitra 201210556 18.09.12 103,01 plyn 18.9.2012 prevodný príkaz
106 36565482 Energo SK Nitra 203230671 18.09.12 74,80 el.energia 18.9.2012 prevodný príkaz
107 37722731 Primalak Róbert Horvát Levice 1912012 27.09.12 111,48 servisná údržba auta 27.9.2012 prevodný príkaz
108 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 20120105 25.09.12 432,00 Astronomická ročenka 25.9.2012 prevodný príkaz
109 Policia KR PZ Nitra 9500007062 04.10.12 3,98 ochrana objektu 4.10.2012 prevodný príkaz
110 Policia KR PZ Nitra 9500007061 04.10.12 21,85 ochrana objektu 4.10.2012 prevodný príkaz
111 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201078007 10.10.12 920,40 stravenky 10.10.2012 prevodný príkaz
112 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 8201078007 10.10.12 22,08 linka ADSL 10.10.2012 prevodný príkaz
113 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 9743127715 10.10.12 26,75 telefón 10.10.2012 prevodný príkaz
114 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012091257 10.10.12 305,07 materiál na DT mladých astronómov 10.10.2012 prevodný príkaz
115 36268518 AJ Produkty a.s. Bratislava 154645 17.10.12 718,80 schodíky 17.10.2012 prevodný príkaz
116 36550949 ZSVaK Nitra 8250061931 24.10.12 31,62 voda 17.10.2012 prevodný príkaz
117 36565482 Energo SK Nitra 203230766 17.10.12 74,80 el.energia 17.10.2012 prevodný príkaz
118 36565482 Energo SK Nitra 201210621 17.10.12 315,00 plyn 17.10.2012 prevodný príkaz
119 Policia KR PZ Nitra 119 08.11.12 3,98 ochrana objektu 8.11.2012 prevodný príkaz
120 Policia KR PZ Nitra 120 08.11.12 21,85 ochrana objektu 8.11.2012 prevodný príkaz
121 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8744115727 15.11.12 24,35 telefón 12.11.2012 prevodný príkaz
122 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312094877 15.11.12 22,08 linka ADSL 15.11.2012 prevodný príkaz
123 36560171 Tujvel Levice 1200558 15.11.12 14,21 spotrebný materiál 15.11.2012 prevodný príkaz
124 36565482 Energo SK Nitra 201210693 15.11.12 520,01 plyn 15.11.2012 prevodný príkaz
125 36565482 Energo SK Nitra 203230854 23.11.12 74,80 el.energia 23.11.2012 prevodný príkaz
126 30004055 Haslex-servis has.pr. Levice 4732012 30.11.12 66,00 kontrola hasiacich prístrojov 30.11.2012 prevodný príkaz
127 31396674 Le Cheque Dejeuner Bratislava 8201089121 03.12.12 920,40 stravenky 3.12.2012 prevodný príkaz
128 36371271 Poradca s.r.o. Žilina 83960993 03.12.12 24,40 odborná publikácia 3.12.2012 prevodný príkaz
129 Policia KR PZ Nitra 9500007062 03.12.12 3,98 ochrana objektu 3.12.2012 prevodný príkaz
130 Policia KR PZ Nitra 9500007061 03.12.12 21,85 ochrana objektu 3.12.2012 prevodný príkaz
131 Policia KR PZ Nitra 9500007062 05.12.12 3,98 ochrana objektu 5.12.2012 prevodný príkaz
132 Policia KR PZ Nitra 9500007061 05.12.12 21,85 ochrana objektu 5.12.2012 prevodný príkaz
135 36761176 MiraOffice Želiezovce 2012121621 12.12.12 97,71 kancelárske potreby 12.12.2012 prevodný príkaz
136 35763469 SlovakTelekom a.s. Bratislava 8745115489 12.12.12 22,13 telefón 12.12.2012 prevodný príkaz
137 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo 20120682 18.12.12 67,80 časopis Kozmos 18.12.2012 prevodný príkaz
138 35795662 GTS Slovakia a.s. Bratislava 4312106967 18.12.12 22,08 linka ADSL 18.12.2012 prevodný príkaz
139 31449077 M5 Trade Levice 5122760 18.12.12 1896,00 oprava vodovodnej šachty 18.12.2012 prevodný príkaz
140 31449077 M5 Trade Levice 5122761 18.12.12 2904,00 oprava vodovodnej šachty 18.12.2012 prevodný príkaz
141 33403741 Černák Ľubomír HP-Servis Skýcov 2012319 20.12.12 51,79 toner 20.12.2012 prevodný príkaz
142 3133532 Eset spol.s.r.o. Bratislava 201251759 20.12.12 147,84 ESET 20.12.2012 prevodný príkaz
143 36565482 Energo SK Nitra 203230995 20.12.12 211,43 el.energia 20.12.2012 prevodný príkaz
144 36565482 Energo SK Nitra 201210763 20.12.12 612,00 plyn 20.12.2012 prevodný príkaz
145 31449077 M5 Trade Levice 5122867 28.12.12 1720,00 oprava prevod.mech. 28.12.2012 prevodný príkaz
146 31449077 M5 Trade Levice 5122867 28.12.12 1816,00 oprava prevod.mech. 28.12.2012 prevodný príkaz
147 PKaF a.s. Nitra 0512023452 28.12.2012 111,87 PFK-havarijné poistné 28.12.2012 prevodný príkaz
148 PKaF a.s. Nitra 3550090100 28.12.2012 36,73 PZP za auto 28.12.2012 prevodný príkaz
149 PKaF a.s. Nitra 950043046 28.12.2012 30,67 úrazové poistné 28.12.2012 prevodný príkaz
150 PKaF a.s. Nitra 802008414 28.12.2012 698,08 poistenie majetku 28.12.2012 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS dátum prijatia obnos (s DPH) popis dátum úhrady spôsob úhrady
2 35763469 T Com - Slovak Telecom 4746093119 16.01.2013 20,23 telefon 17.1.2013 prevodný príkaz
3 35795662 GTS Slovakia 4313001290 16.01.2013 22,08 ADSL linka 17.1.2013 prevodný príkaz
4 RVTS 36102806 16.01.2013 55,68 RTVS 17.1.2013 prevodný príkaz
5 Policia-alarm prenos 9500007062 16.01.2013 3,98 ochrana objektu 17.1.2013 prevodný príkaz
6 Policia-alarm prenos 9500007061 16.01.2013 21,85 ochrana objektu 17.1.2013 prevodný príkaz
7 36743852 WebHause,s.r.o. 613003318 16.01.2013 14,75 web stránka 17.1.2013 prevodný príkaz
8 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301006807 17.01.2013 1 148,40 stravenky 18.1.2013 prevodný príkaz
9 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8250075586 25.01.2013 38,39 voda 28.1.2013 prevodný príkaz
10 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310033 28.01.2013 15,49 plyn 29.1.2013 prevodný príkaz
11 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310061 12.02.2013 1 155,41 plyn 13.2.2013 prevodný príkaz
12 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310113 12.02.2013 1 015,26 plyn 13.2.2013 prevodný príkaz
13 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203231050 12.02.2013 198,12 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
14 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330018 12.02.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
15 Policia-alarm prenos 9500007061 14.02.2013 21,85 ochrana objektu 15.2.2013 prevodný príkaz
16 Policia-alarm prenos 9500007062 14.02.2013 3,98 ochrana objektu 15.2.2013 prevodný príkaz
17 35763469 T Com - Slovak Telecom 6747071743 14.02.2013 32,88 telefon 15.2.2013 prevodný príkaz
18 35795662 GTS Slovakia 4313015608 14.02.2013 29,28 ADSL linka 15.2.2013 prevodný príkaz
19 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310140 14.02.2013 271,92 plyn 15.2.2013 prevodný príkaz
20 Policia-alarm prenos 9500007061 01.03.2013 21,85 ochrana objektu 1.3.2013 prevodný príkaz
21 Policia-alarm prenos 9500007062 01.03.2013 3,98 ochrana objektu 1.3.2013 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330131 01.03.2013 76,48 el.energia 1.3.2013 prevodný príkaz
23 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310197 01.03.2013 249,00 plyn 1.3.2013 prevodný príkaz
24 36743852 WebHause,s.r.o. 713014774 01.03.2013 49,10 web stránka 1.3.2013 prevodný príkaz
25 29194156 RAVEO s.r.o. Otrokovice 130215 01.03.2013 436,70 motor s reg. rýchlosti 7.3.2013 prevodný príkaz
26 31449077 M5 TRADE 5130453 08.03.2013 792,00 výr.dokumentácia 11.3.2013 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3748054690 11.03.2013 41,56 telefon 12.3.2013 prevodný príkaz
28 35795662 GTS Slovakia 4313019307 11.03.2013 34,78 ADSL linka 12.3.2013 prevodný príkaz
29 36567469 TOMA - hutný materiál sro 1300021 12.03.2013 157,68 materiál 12.3.2013 prevodný príkaz
30 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330227 15.03.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
31 00307203 Mesto Levice 3130006752 22.03.2013 74,88 komunálny odpad 22.3.2013 prevodný príkaz
32 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301020379 22.03.2013 1 376,40 stravenky 22.3.2013 prevodný príkaz
33 Prvá Komunálna Finančná a.s. 512023452 22.03.2013 111,87 havarijné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
34 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 22.03.2013 36,73 povinné zmluvné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
35 Prvá Komunálna Finančná a.s. 950043046 22.03.2013 30,66 povinné zmluvné poistenie 22.3.2013 prevodný príkaz
36 Prvá Komunálna Finančná a.s. 802008414 22.03.2013 698,08 povinné majetku 22.3.2013 prevodný príkaz
37 00151866 Úrad MV SR 260001246 10.04.2013 7,80 publikácia 10.4.2013 prevodný príkaz
38 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310362 15.04.2013 228,19 plyn 15.4.2013 prevodný príkaz
39 00307203 Mesto Levice 120006592 15.04.2013 275,83 daň z nehnuteľnosti 15.4.2013 prevodný príkaz
40 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013030331 15.04.2013 52,24 material 15.4.2013 prevodný príkaz
41 35795662 GTS Slovakia 4313033186 15.04.2013 22,08 ADSL linka 15.4.2013 prevodný príkaz
42 35763469 T Com - Slovak Telecom 5749035018 15.04.2013 21,67 telefon 15.4.2013 prevodný príkaz
43 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20130099 15.04.2013 35,00 publikácia 15.4.2013 prevodný príkaz
44 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330315 22.04.2013 76,48 el.energia 22.4.2013 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310380 22.04.2013 249,00 plyn 22.4.2013 prevodný príkaz
46 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8350011049 22.04.2013 49,81 v oda 22.4.2013 prevodný príkaz
47 Policia-alarm prenos 9500007062 24.04.2013 3,98 ochrana objektu 24.4.2013 prevodný príkaz
48 Policia-alarm prenos 9500007061 24.04.2013 21,85 ochrana objektu 24.4.2013 prevodný príkaz
49 Policia-alarm prenos 9500007061 03.05.2013 21,85 ochrana objektu 3.5.2013 prevodný príkaz
50 Policia-alarm prenos 9500007062 03.05.2013 3,98 ochrana objektu 3.5.2013 prevodný príkaz
51 32587180 MECHANIKA - Daniš L. 702013 03.05.2013 69,00 úprava kardánu 3.5.2013 prevodný príkaz
52 00162957 IVeS org. pre inf. VS 5590012595 03.05.2013 71,70 upgrade 3.5.2013 prevodný príkaz
53 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013040549 14.05.2013 48,08 toner 15.5.2013 prevodný príkaz
54 36560171 TUJVEL, s.r.o. 1300196 14.05.2013 19,87 skrutkovač 14.5.2013 prevodný príkaz
55 35763469 T Com - Slovak Telecom 7750020182 14.05.2013 32,59 telefon 14.5.2013 prevodný príkaz
56 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20130118 15.05.2013 134,05 publikácie 15.5.2013 prevodný príkaz
57 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202320033 15.05.2013 126,00 odborné prehliadka 15.5.2013 prevodný príkaz
58 35795662 GTS Slovakia 4313035273 28.05.2013 22,08 ADSL linka 28.5.2013 prevodný príkaz
59 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310471 28.05.2013 249,00 plyn 28.5.2013 prevodný príkaz
60 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330418 28.05.2013 76,48 el.energia 25.8.2013 prevodný príkaz
61 32026323 TROMF - Piarova Judita 20130421 28.05.2013 1 140,00 astronomický metodický materiál 28.5.2013 prevodný príkaz
62 25692715 AGEM Coputers, s. r. o. 2135003414 29.05.2013 611,16 DKP - PC notebook 29.5.2013 prevodný príkaz
63 31449077 M5 TRADE 5131292 05.06.2013 997,20 elektroinštalácia 5.6.2013 prevodný príkaz
64 Policia-alarm prenos 9500007062 05.06.2013 21,85 ochrana objektu 5.6.2013 prevodný príkaz
65 Policia-alarm prenos 9500007062 05.06.2013 3,98 ochrana objektu 5.6.2013 prevodný príkaz
66 32026323 TROMF - Piarova Judita 20130473 06.06.2013 139,00 metodický materiál 6.6.2013 prevodný príkaz
67 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 07.06.2013 30,66 povinné zmluvné poistenie osob prepravovaných 7.6.2013 prevodný príkaz
68 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 07.06.2013 36,73 povinné zmluvné poistenie 7.6.2013 prevodný príkaz
69 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 07.06.2013 698,08 povinné majetku 7.6.2013 prevodný príkaz
70 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 07.06.2013 111,87 havarijné poistenie 7.6.2013 prevodný príkaz
71 35763469 T Com - Slovak Telecom 6750983581 19.06.2013 22,12 telefon 19.6.2013 prevodný príkaz
72 35795662 GTS Slovakia 4313043080 19.06.2013 22,08 ADSL linka 19.6.2013 prevodný príkaz
73 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330514 25.06.2013 76,48 el.energia 25.6.2013 prevodný príkaz
74 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310550 25.06.2013 249,00 plyn 25.6.2013 prevodný príkaz
75 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301045954 01.07.2013 1 839,54 stravenky 4.7.2013 prevodný príkaz
76 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013060856 04.07.2013 367,25 tovar 4.7.2013 prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202320057 09.07.2013 17,92 revízna činnosť 9.7.2013 prevodný príkaz
78 Policia-alarm prenos 9500007061 02.07.2013 21,85 ochrana objektu 2.7.2013 prevodný príkaz
79 Policia-alarm prenos 9500007062 02.07.2013 3,98 ochrana objektu 2.7.2013 prevodný príkaz
80 36371271 Poradca s.r.o. 84048927 09.07.2013 49,80 odborná publikácia 9.7.2013 prevodný príkaz
81 Policia-alarm prenos 9500007062 09.07.2013 3,98 ochrana objektu 9.7.2013 prevodný príkaz
82 Policia-alarm prenos 9500007061 09.07.2013 21,85 ochrana objektu 9.7.2013 prevodný príkaz
83 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8350041812 15.07.2013 31,69 voda 15.7.2013 prevodný príkaz
84 35795662 GTS Slovakia 4313053459 15.07.2013 22,08 ADSL linka 15.7.2013 prevodný príkaz
85 35763469 T Com - Slovak Telecom 8751867659 15.07.2013 25,82 telefon 15.7.2013 prevodný príkaz
86 31449077 M5 TRADE 5131665 16.07.2013 990,00 zapojenie elektroinštalácie 26.7.2013 prevodný príkaz
87 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330608 26.07.2013 76,48 el.energia 26.7.2013 prevodný príkaz
88 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310604 26.07.2013 249,00 plyn 26.7.2013 prevodný príkaz
89 41776011 GATE WAY Jakušíková Anna 130018 26.07.2013 196,80 ofsetová tlač 26.7.2013 prevodný príkaz
90 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013071037 5.8.2013 103,68 kancelárske potreby 5.8.2013 prevodný príkaz
91 36563447 SENISA, spol. s.r.o. 130017 6.8.2013 27,95 trávové semienka 6.8.2013 prevodný príkaz
92 35763469 T Com - Slovak Telecom 1752909788 12.8.2013 26,88 telefon 12.8.2013 prevodný príkaz
93 35795662 GTS Slovakia 4313065090 12.8.2013 22,08 ADSL linka 12.8.2013 prevodný príkaz
94 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202320063 12.8.2013 174,00 odborná prehliadka 12.8.2013 prevodný príkaz
95 36622711 Hotel Flóra 1027213 12.8.2013 1744,80 vzdelávací pobyt mladých astronómov 12.8.2013 prevodný príkaz
96 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2013106 15.8.2013 25,90 toner do tlačierne 15.8.2013 prevodný príkaz
97 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330729 20.8.2013 76,48 dodávka el.energie 20.8.2013 prevodný príkaz
98 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310676 20.8.2013 249,00 dodávka plynu 20.8.2013 prevodný príkaz
99 735809 Policia-alarm prenos 9500007061 5.9.2013 3,98 ochrana objektu 5.9.2013 prevodný príkaz
100 735809 POLICIA - alarm služba 9500007061 5.9.2013 21,85 ochrana objektu 5.9.2013 prevodný príkaz
101 35763469 T Com - Slovak Telecom 5753865418 18.9.2013 19,69 telefon 18.9.2013 prevodný príkaz
102 3575662 GTS Slovakia 4313072345 18.9.2013 22,08 ADSL linka 18.9.2013 prevodný príkaz
103 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330845 25.9.2013 76,48 dodávka el.energie 25.9.2013 prevodný príkaz
104 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310749 25.9.2013 249,00 dodávka plynu 25.9.2013 prevodný príkaz
105 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 26.9.2013 36,73 poistenie majetku 26.9.2013 prevodný príkaz
106 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 802008414 26.9.2013 698,08 poistenie majetku 26.9.2013 prevodný príkaz
107 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 950043046 26.9.2013 30,66 poistenie majetku 26.9.2013 prevodný príkaz
108 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 512023452 26.9.2013 111,87 poistenie majetku 26.9.2013 prevodný príkaz
109 735809 Policia-alarm prenos 9500007061 3.10.2013 3,98 ochrana objektu 3.10.2013 prevodný príkaz
110 735809 POLICIA - alarm služba 9500007061 3.10.2013 21,85 ochrana objektu 3.10.2013 prevodný príkaz
111 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310821 24.10.2013 249,00 dodávka plynu 24.10.2013 prevodný príkaz
112 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203330893 24.10.2013 76,48 dodávka el.energie 24.10.2013 prevodný príkaz
113 35763469 T Com - Slovak Telecom 0755651687 24.10.2013 21,46 telefon 24.10.2013 prevodný príkaz
114 3575662 GTS Slovakia 4313077198 24.10.2013 22,08 ADSL linka 24.10.2013 prevodný príkaz
115 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8350056738 28.10.2013 43,01 dodávka vody 28.10.2013 prevodný príkaz
116 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013101422 28.10.2013 318,59 kancelárske potreby 28.10.2013 prevodný príkaz
117 31396674 Le Cheque Dejeuner 8301077747 2.11.2013 927,54 stravenky 4.11.2013 prevodný príkaz
118 37722731 Primalak Róbert Horvát 2022013 2.11.2013 173,39 oprava auta 14.11.2013 prevodný príkaz
119 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2013153 6.11.2013 63,72 toner do tlačiarne 6.11.2013 prevodný príkaz
120 36743852 WebHause,s.r.o. 913073006 6.11.2013 13,58 web strámka - servis 6.11.2013 prevodný príkaz
121 735809 Policia-alarm prenos 9500007062 6.11.2013 3,98 ochrana objektu 6.11.2013 prevodný príkaz
122 735809 POLICIA - alarm služba 9500007061 6.11.2013 21,85 ochrana objektu 6.11.2013 prevodný príkaz
123 35763469 T Com - Slovak Telecom 756573063 12.11.2013 27,70 telefon 12.11.2013 prevodný príkaz
124 164852 SUH Hurbanovo 20130497 13.11.2013 432,00 odborná publikácia 13.11.2013 prevodný príkaz
125 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310892 14.11.2013 249,00 dodávka plynu 14.11.2013 prevodný príkaz
126 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203331005 27.11.2013 76,48 dodávka el.energie 14.11.2013 prevodný príkaz
127 3575662 GTS Slovakia 4313091010 2.12.2013 22,08 ADSL linka 3.12.2013 prevodný príkaz
128 735809 POLICIA - alarm služba 9500007061 4.12.2013 21,85 ochrana objektu 4.12.2013 prevodný príkaz
129 735809 Policia-alarm prenos 9500007062 4.12.2013 3,98 ochrana objektu 4.12.2013 prevodný príkaz
130 35763469 T Com - Slovak Telecom 756785129 16.12.2013 20,33 telefon 16.12.2013 prevodný príkaz
131 3575662 GTS Slovakia 4313092422 16.12.2013 22,08 ADSL linka 16.12.2013 prevodný príkaz
132 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013111638 16.12.2013 45,25 kancelárske potreby 16.12.2013 prevodný príkaz
133 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203331102 16.12.2013 76,00 dodávka el.energie 16.12.2013 prevodný príkaz
134 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201310957 16.12.2013 249,00 dodávka plynu 16.12.2013 prevodný príkaz
135 3133532 Eset spol. s.r.o. 201349487 17.12.2013 147,84 ochrana PC 17.12.2013 prevodný príkaz
136 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202320122 20.12.2013 24,12 revízna činnosť 23.12.2013 prevodný príkaz
137 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 31.12.2013 36,73 poistenie majetku 31.12.2013 prevodný príkaz
138 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 802008414 31.12.2013 698,08 poistenie majetku 31.12.2013 prevodný príkaz
139 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 512023452 31.12.2013 111,87 poistenie majetku 31.12.2013 prevodný príkaz
140 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 950043046 31.12.2013 30,67 poistenie majetku 31.12.2013 prevodný príkaz
141 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2013121835 31.12.2013 95,94 kancelárske potreby 31.12.2013 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos (s DPH) Popis Dátum úhrady Spôsob úhrady
2 35795662 GTS Slovakia 4314006821 17.01.2014 22,08 ADSL linka 17.1.2014 prevodný príkaz
3 36743852 WebHause,s.r.o. 1402987 17.01.2014 14,75 web stranka 17.1.2014 prevodný príkaz
4 33818321 Račko Jozef AUTOBATERIE 2014003 17.01.2014 95,40 autobateria 17.1.2014 prevodný príkaz
5 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 17.01.2014 21,85 ochrana objektu 28.1.2014 prevodný príkaz
6 POLICIA - alarm služba 9500007062 17.01.2014 3,98 ochrana objektu 28.1.2014 prevodný príkaz
7 31396674 Le Cheque Dejeuner 0114013740 29.01.2014 471,35 stravenky 29.1.2014 prevodný príkaz
8 00164852 SUH Hurbanovo 20140063 30.01.2014 77,40 časopis 30.1.2014 prevodný príkaz
9 47232480 RVTS 36102806 17.01.2014 55,68 poplatok RTVS 17.1.2014 prevodný príkaz
10 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 10.02.2014 21,85 ochrana objektu 10.2.2014 prevodný príkaz
11 POLICIA - alarm služba 9500007062 10.02.2014 3,98 ochrana objektu 10.2.2014 prevodný príkaz
12 35763469 T Com - Slovak Telecom 6758745178 11.02.2014 27,68 telefom 11.2.2014 prevodný príkaz
13 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401013784 12.02.2014 858,19 stravenky 12.2.2014 prevodný príkaz
14 35795662 GTS Slovakia 4314008282 12.02.2014 22,08 ADSL linka 12.2.2014 prevodný príkaz
15 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430018 12.02.2014 72,65 elektrická energia 12.2.2014 prevodný príkaz
16 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410024 12.02.2014 249,00 plyn 12.2.2014 prevodný príkaz
17 11987090 Vaníková Ľuboslava 152014 19.02.2014 163,25 BOZP a PO 19.2.2014 prevodný príkaz
18 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430081 19.02.2014 72,65 elektrická energia 19.2.2014 prevodný príkaz
19 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410065 19.02.2014 249,00 plyn 19.2.2014 prevodný príkaz
20 36743852 WebHause,s.r.o. 714015760 25.02.2014 49,10 web stránka 25.2.2014 prevodný príkaz
21 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 14046 25.02.2014 20,00 seminár PSA 25.2.2014 prevodný príkaz
22 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 14062 25.02.2014 20,00 seminár absolventi PŠA 25.2.2014 prevodný príkaz
23 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014020204 03.03.2014 376,85 kancelárske potreby, čistiace potreby 3.3.2014 prevodný príkaz
24 POLICIA - alarm služba 9500007062 07.03.2014 3,98 prenos dát 7.3.2014 prevodný príkaz
25 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 07.03.2014 21,85 ochrana objektu 7.3.2014 prevodný príkaz
26 35795662 GTS Slovakia 4314020500 14.03.2014 22,08 ADSL linka 14.3.2014 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3759737092 14.03.2014 30,29 telefon 14.3.2014 prevodný príkaz
28 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 14.03.2014 30,66 úrazové poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
29 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 14.03.2014 111,87 havarijné poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
30 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 14.03.2014 36,73 PZP poistenie 14.3.2014 prevodný príkaz
31 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 14.03.2014 698,08 poistenie majetku 14.3.2014 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430183 21.03.2014 72,65 el.energia 21.3.2014 prevodný príkaz
33 36364967 REVIT-NITRA s.r.o. 140013 01.04.2014 600,00 odborná prehliadka 1.4.2014 prevodný príkaz
34 34279491 Ing. Marek Cziria 1400139 03.04.2014 105,00 požičanie odvlhčovača 3.4.2014 prevodný príkaz
35 31396674 Le Cheque Dejeuner 114040913 07.04.2014 1 167,66 stravenky 7.4.2014 prevodný príkaz
36 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410203 10.04.2014 438,52 el.energia 10.4.2014 prevodný príkaz
37 35795662 GTS Slovakia 4314025841 10.04.2014 22,08 ADSL linka 10.4.2014 prevodný príkaz
38 35763469 T Com - Slovak Telecom 9760730666 11.04.2014 22,73 telefon 11.4.2014 prevodný príkaz
39 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 11.04.2014 21,85 ochrana objektu 11.4.2014 prevodný príkaz
40 POLICIA - alarm služba 9500007062 11.04.2014 3,98 ochrana objektu 11.4.2014 prevodný príkaz
41 00162957 IVeS org. pre inf. VS 5590015744 14.04.2014 71,70 upgrade IVES 14.4.2014 prevodný príkaz
42 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450014312 15.04.2014 70,19 voda 15.4.2014 prevodný príkaz
43 00307203 Mesto Levice 120006592 15.04.2014 281,03 daň z nehnuteľnosti 15.4.2014 prevodný príkaz
44 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410281 15.04.2014 249,54 plyn 15.4.2014 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410224 15.04.2014 461,94 plyn 15.4.2014 prevodný príkaz
46 00307203 Mesto Levice 3130006752 28.04.2014 76,12 odvoz TKO 28.4.2014 prevodný príkaz
47 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420026 29.04.2014 12,85 znečistenie ovzdušia 29.4.2014 prevodný príkaz
48 00151866 Úrad MV SR 260008092 24.04.2014 7,80 časopis 24.4.2014 prevodný príkaz
49 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430311 24.04.2014 72,65 el.energia 24.4.2014 prevodný príkaz
50 POLICIA - alarm služba 9500007061 13.05.2014 3,98 ochrana objektu 13.5.2014 prevodný príkaz
51 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 13.05.2014 21,85 ochrana objektu 13.5.2014 prevodný príkaz
52 3133532 Eset spol. s.r.o. 201419161 13.05.2014 11,96 licencia 13.5.2014 prevodný príkaz
53 35795662 GTS Slovakia 4314038370 13.05.2014 22,08 ADSL linka 13.5.2014 prevodný príkaz
54 35763469 T Com - Slovak Telecom 1761732568 13.05.2014 25,28 telefon 13.5.2014 prevodný príkaz
55 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430367 14.05.2014 72,65 el.energia 14.5.2014 prevodný príkaz
56 46602518 Radoslav Dávid D&F Interier 14015 19.05.2014 917,59 dlažba 20.5.2014 prevodný príkaz
57 37722731 Primalak Róbert Horvát 0802014 19.05.2014 193,52 servis auta 20.5.2014 prevodný príkaz
58 37723511 Galamboš Peter 01052014 20.05.2014 400,00 stavebné práce 21.5.2014 prevodný príkaz
59 35763469 T Com - Slovak Telecom 7404896041 26.05.2014 15,82 telefon 27.5.2014 prevodný príkaz
60 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410365 26.05.2014 249,54 plyn 27.5.2014 prevodný príkaz
61 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 05.06.2014 21,85 ochrana objektu 5.6.2014 prevodný príkaz
62 POLICIA - alarm služba 9500007062 05.06.2014 3,98 ochrana objektu 5.6.2014 prevodný príkaz
63 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 06.06.2014 30,66 úrazové poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
64 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 06.06.2014 698,08 poistenie majetku 6.6.2014 prevodný príkaz
65 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 06.06.2014 36,73 PZP poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
66 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 06.06.2014 111,87 havarijné poistenie 6.6.2014 prevodný príkaz
67 35795662 GTS Slovakia 4314044566 17.06.2014 22,08 ADSL linka 17.6.2014 prevodný príkaz
68 35763469 T Com - Slovak Telecom 8762740617 17.06.2014 25,10 telefon 17.6.2014 prevodný príkaz
69 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410432 18.06.2014 249,54 plyn 18.6.2014 prevodný príkaz
70 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430484 18.06.2014 72,65 el.energia 18.6.2014 prevodný príkaz
71 35763469 T Com - Slovak Telecom 7405845390 23.06.2014 34,98 telefon 23.6.2014 prevodný príkaz
72 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401051249 24.06.2014 1 051,61 stravenky 24.6.2014 prevodný príkaz
73 25692715 AGEM Coputers, s. r. o. 2145004107 25.06.2014 1 149,24 telefon 25.6.2014 prevodný príkaz
74 36371271 Poradca s.r.o. 84077512 02.07.2014 49,80 odborná publikácia 02.07.2014 Prevodný príkaz
75 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 02.07.2014 3,98 ochrana objektu 02.07.2014 Prevodný príkaz
76 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 02.07.2014 21,85 ochrana objektu 02.07.2014 Prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420060 11.07.2014 123,60 odborná prehliadka tlak.zariadení 11.07.2014 Prevodný príkaz
78 35763469 T Com - Slovak Telecom 0763751892 11.07.2014 17,96 telefon 11.07.2014 Prevodný príkaz
79 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314052695 11.07.2014 22,08 ADSL linka 11.07.2014 Prevodný príkaz
80 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430582 22.07.2014 72,65 el.energia 22.07.2014 Prevodný príkaz
81 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450031939 22.07.2014 31,69 voda 22.07.2014 Prevodný príkaz
82 36754749 CBS,spol.s.r.o. 14100527 22.07.2014 598,80 prezentácia v maľovanej mape 22.07.2014 Prevodný príkaz
83 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014070875 23.07.2014 175,34 spotrebný tovar 23.07.2014 Prevodný príkaz
84 1986018 Ivan Goda 13114 24.07.2014 175,00 protihmyzové siete 24.07.2014 Prevodný príkaz
85 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410517 24.07.2014 249,54 plyn 24.07.2014 Prevodný príkaz
86 35763469 T Com - Slovak Telecom 7406817667 28.07.2014 34,98 telefon 28.07.2014 Prevodný príkaz
87 41773811 Zasys 140072 28.07.2014 16,68 zabezpečenie signalizácie 28.07.2014 Prevodný príkaz
88 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 08.08.2014 3,98 ochrana objektu 08.08.2014 Prevodný príkaz
89 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 08.08.2014 21,85 ochrana objektu 08.08.2014 Prevodný príkaz
90 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430681 14.08.2014 72,65 elektrická energia 14.08.2014 Prevodný príkaz
91 35763469 T Com - Slovak Telecom 3764886945 14.08.2014 19,25 telefon 14.08.2014 Prevodný príkaz
92 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314059106 14.08.2014 22,08 ADSL linka 14.08.2014 Prevodný príkaz
93 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410568 14.08.2014 249,54 plyn 14.08.2014 Prevodný príkaz
94 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450051696 14.08.2014 18,11 voda 14.08.2014 Prevodný príkaz
95 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5914036889 14.08.2014 102,00 videoškolenie 14.08.2014 Prevodný príkaz
96 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5914036891 14.08.2014 51,00 videoškolenie 14.08.2014 Prevodný príkaz
97 36622711 Hotel Flóra 1030014 14.08.2014 1 899,00 zraz mladých astronómov 14.08.2014 Prevodný príkaz
98 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014106 15.08.2014 51,79 toner do tlačiarne 15.08.2014 Prevodný príkaz
99 35763469 T Com - Slovak Telecom 7407789813 03.09.2014 34,98 telefon 03.09.2014 Prevodný príkaz
100 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 08.09.2014 3,98 ochrana objektu 08.09.2014 Prevodný príkaz
101 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 08.09.2014 21,85 ochrana objektu 08.09.2014 Prevodný príkaz
102 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314067596 09.09.2014 22,08 ADSL linka 09.09.2014 Prevodný príkaz
103 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 18.09.2014 30,66 úrazové poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
104 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 18.09.2014 698,08 poistenie majetku 18.09.2014 Prevodný príkaz
105 35763469 T Com - Slovak Telecom 7765861343 17.09.2014 21,47 telefon 17.09.2014 Prevodný príkaz
106 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 18.09.2014 111,87 havarijné poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
107 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 18.09.2014 36,73 PZP poistenie 18.09.2014 Prevodný príkaz
108 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430779 19.09.2014 72,65 elektrická energia 19.09.2014 Prevodný príkaz
109 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401076773 19.09.2014 1 051,61 stravenky 19.09.2014 Prevodný príkaz
110 35763469 T Com - Slovak Telecom 7408754346 24.09.2014 34,98 telefon 24.09.2014 Prevodný príkaz
111 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410654 29.09.2014 249,54 plyn 29.09.2014 Prevodný príkaz
112 35763469 T Com - Slovak Telecom 2766806474 15.10.2014 17,70 telefon 15.10.2014 Prevodný príkaz
113 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450066095 15.10.2014 18,56 telefon 15.10.2014 Prevodný príkaz
114 36520284 CONIX spol.s.r.o. 140834 15.10.2014 579,00 PC zostava 15.10.2014 Prevodný príkaz
115 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314074448 07.10.2014 22,08 ADSL linka 07.10.2014 Prevodný príkaz
116 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 07.10.2014 3,98 ochrana objektu 07.10.2014 Prevodný príkaz
117 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007061 07.10.2014 21,85 ochrana objektu 07.10.2014 Prevodný príkaz
118 35739487 NAY 3513100449 21.10.2014 813,87 objektív 21.10.2014 Prevodný príkaz
119 35107855 Petrík Karol Ing. 2014035 22.10.2014 998,00 ďalekohľad 22.10.2014 Prevodný príkaz
120 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410712 22.10.2014 249,54 plyn 22.10.2014 Prevodný príkaz
121 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203430913 22.10.2014 72,65 elektrická energia 22.10.2014 Prevodný príkaz
122 35763469 T Com - Slovak Telecom 7409709443 27.10.2014 34,98 telefon 27.10.2014 Prevodný príkaz
123 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314081741 06.11.2014 22,08 ADSL linka 06.11.2014 Prevodný príkaz
124 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 06.11.2014 3,98 ochrana objektu 06.11.2014 Prevodný príkaz
125 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 06.11.2014 21,85 ochrana objektu 06.11.2014 Prevodný príkaz
126 35763469 T Com - Slovak Telecom 4767740805 11.11.2014 16,68 telefon 11.11.2014 Prevodný príkaz
127 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202420101 12.11.2014 84,00 odborná prehliadka tlak.zariadení 12.11.2014 Prevodný príkaz
128 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20140454 19.11.2014 345,60 učebné pomôcky 19.11.2014 Prevodný príkaz
129 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203431014 19.11.2014 72,65 elektrická energia 19.11.2014 Prevodný príkaz
130 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410784 19.11.2014 249,54 plyn 19.11.2014 Prevodný príkaz
131 35763469 T Com - Slovak Telecom 7410668569 25.11.2014 34,98 telefon 25.11.2014 Prevodný príkaz
132 32026323 TROMF - Piarova Judita 20140812 25.11.2014 869,90 refraktor 25.11.2014 Prevodný príkaz
133 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 052 25.11.2014 40,00 seminár 25.11.2014 Prevodný príkaz
134 00699438 Národný ústav celoživotného vzdelávania 063 25.11.2014 40,00 seminár 25.11.2014 Prevodný príkaz
135 3133532 Eset spol. s.r.o. 201448336 28.11.2014 268,80 licencia na softver 28.11.2014 Prevodný príkaz
136 36553212 LEMAR LEVICE, s.r.o. 14243 02.12.2014 162,00 termohlavice 02.12.2014 Prevodný príkaz
137 46512411 SLOVAKIA TREND - VEĽKOOBCHOD, s.r.o. 0620140005 05.12.2014 564,66 pracovné náradie 05.12.2014 Prevodný príkaz
138 41776011 GATE WAY Jakušíková Anna 140031 05.12.2014 919,20 pexeso 05.12.2014 Prevodný príkaz
139 46133780 Ellano.sk Ing. Zuzana Modřáková 208571 05.12.2014 630,12 rádio na astronómiu 05.12.2014 Prevodný príkaz
140 00735809 POLICIA - alarm služba 9500007062 05.12.2014 3,98 ochrana objektu 05.12.2014 Prevodný príkaz
141 00735809 Policia-ochrana objektu 9500007062 05.12.2014 21,85 ochrana objektu 05.12.2014 Prevodný príkaz
142 44688288 Ivan Sulovec - eTECH CITY 143966 08.12.2014 409,72 tlačiareň 08.12.2014 Prevodný príkaz
143 30000742 Valentová Alena TRIO ELKO 20140287 08.12.2014 113,30 svietidlo 08.12.2014 Prevodný príkaz
144 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014161 08.12.2014 51,60 toner 08.12.2014 Prevodný príkaz
145 37722731 Primalak Róbert Horvát 1882014 08.12.2014 137,69 servis auta 08.12.2014 Prevodný príkaz
146 36536067 BYT CENTRUM s.r.o. 140049 08.12.2014 820,00 nábytok 08.12.2014 Prevodný príkaz
147 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 7001603193 10.12.2014 300,90 plotové nožnice 10.12.2014 Prevodný príkaz
148 27712885 ONIO s.r.o. 31400655 10.12.2014 351,50 náradie 10.12.2014 Prevodný príkaz
149 46933000 TOMIRA s.r.o. 102141207 10.12.2014 197,43 bezpečnostný projekt 10.12.2014 Prevodný príkaz
150 35765038 hej.sk 201117308 10.12.2014 144,00 aku vrtačka 10.12.2014 Prevodný príkaz
151 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2014169 12.12.2014 337,40 papier, 12.12.2014 Prevodný príkaz
152 08659692 Oxford encyklopedia 1902642074 12.12.2014 187,00 encyklopedia 12.12.2014 Prevodný príkaz
153 46534831 Hladamfarby.sk s.r.o. 201321040 16.12.2014 421,20 toner 16.12.2014 Prevodný príkaz
154 35763469 T Com - Slovak Telecom 1768690249 17.12.2014 16,21 telefon 17.12.2014 Prevodný príkaz
155 44822715 ABC FACHCENTRUM,s.r.o. 20143650 17.12.2014 429,78 kosačka 17.12.2014 Prevodný príkaz
156 11790547 EURONICS TPD - František Majtám 14201542 17.12.2014 129,99 Vysávač a fukár 17.12.2014 Prevodný príkaz
157 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2014121654 17.12.2014 365,48 kancelárske potreby 17.12.2014 Prevodný príkaz
158 11790547 EURONICS TPD - František Majtám 141108831 18.12.2014 54,98 vozík záhradný 18.12.2014 Prevodný príkaz
159 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20140683 18.12.2014 84,00 časopis Kozmos 18.12.2014 Prevodný príkaz
160 35950226 Internet Mall Slovakia, s.r.o. 7001653734 18.12.2014 295,00 zálohovací disk 18.12.2014 Prevodný príkaz
161 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 3550090100 19.12.2014 36,73 PZP poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
162 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0950043046 19.12.2014 30,67 úrazové poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
163 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0512023452 19.12.2014 111,87 havarijné poistenie 19.12.2014 Prevodný príkaz
164 36557129 Prvá Komunálna Finančná a.s. 0802008414 19.12.2014 698,08 poistenie majetku 19.12.2014 Prevodný príkaz
165 47232480 RVTS 036102806 19.12.2014 55,68 poplatok RTVS 19.12.2014 Prevodný príkaz
166 36329754 Vlnka, s.r.o. 140034 19.12.2014 224,00 adaptér, objektív 19.12.2014 Prevodný príkaz
167 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410870 19.12.2014 398,00 plyn 19.12.2014 Prevodný príkaz
168 36303502 BENESTRA, s.r.o. 4314086759 22.12.2014 22,08 ADSL linka 22.12.2014 Prevodný príkaz
169 35763469 T Com - Slovak Telecom 7411633033 22.12.2014 34,98 telefon 22.12.2014 Prevodný príkaz
170 31396674 Le Cheque Dejeuner 8401108502 23.12.2014 1 012,92 stravenky 23.12.2014 Prevodný príkaz
171 17054346 Libri,s.r.o. 35130335 23.12.2014 794,02 knihy 23.12.2014 Prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos (s DPH) Popis Dátum úhrady Spôsob úhrady
172 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8450082853 15.01.2015 6,96 voda 20.1.2015 prevodný príkaz
173 36560171 TUJVEL, s.r.o. 1400583 14.01.2015 1,78 materiál 14.1.2015 prevodný príkaz
174 35763469 T Com - Slovak Telecom 1769638444 14.01.2015 16,84 telefon 14.1.2015 prevodný príkaz
175 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203431124 15.01.2015 11,03 elektrická energia 29.1.2015 prevodný príkaz
176 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410924 20.01.2015 0,00 plyn
177 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201410918 21.01.2015 -974,48 plyn 4.2.2015 prevodný príkaz
1 46303502 GTS Slovakia a.s. 4315003462 13.01.2015 0,00 ADSL linka 14.1.2015 prevodný príkaz
2 46303502 GTS Slovakia a.s. 4315003462 13.01.2015 22,08 ADSL linka 14.1.2015 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse 615003633 22.01.2015 14,75 web stránka 22.1.2015 prevodný príkaz
4 35763469 T Com - Slovak Telecom 7500485203 27.01.2015 34,98 telefon 27.1.2015 prevodný príkaz
5 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510015 02.02.2015 249,54 plyn 2.2.2015 prevodný príkaz
6 36565482 ENERGO-SK, a.s. 20350017 02.02.2015 75,80 el.energia 2.2.2015 prevodný príkaz
7 46303502 BENESTRA 4315013301 10.02.2015 22,08 ADSL linka 10.2.2015 prevodný príkaz
8 35763469 T Com - Slovak Telecom 5770592355 10.02.2015 19,69 telefon 10.2.2015 prevodný príkaz
9 31424261 db-COMP spol. s.r.o. 109018 12.02.2015 90,87 montáž ústredne 12.2.2015 prevodný príkaz
10 36565482 ENERGO-SK, a.s. 20350081 19.02.2015 75,80 el.energia 19.2.2015 prevodný príkaz
11 11987090 Vaníková Ľuboslava 222015 19.02.2015 16,00 požiarna ochrana 19.2.2015 prevodný príkaz
12 35763469 T Com - Slovak Telecom 7501498029 25.02.2015 34,98 telefon 25.2.2015 prevodný príkaz
13 36743852 WebHouse 715015657 25.02.2015 49,10 web stránka 25.2.2015 prevodný príkaz
14 36411510 Revimont DG, s.r.o. 20150133 03.03.2015 240,00 úradné meranie 3.3.2015 prevodný príkaz
15 36520284 CONIX spol.s.r.o. 150126 03.03.2015 23,00 box pre disk 3.3.2015 prevodný príkaz
16 47200839 BONUSCITZ CARD, s.r.o. 7101150004 06.03.2015 150,00 regionálna zľavová karta 6.3.2015 prevodný príkaz
17 46303502 BENESTRA 4315019461 06.03.2015 22,08 ADSL linka 6.3.2015 prevodný príkaz
18 31396674 Le Cheque Dejeuner 0115031130 18.03.2015 1 167,66 stravenky 18.3.2015 prevodný príkaz
19 35763469 T Com - Slovak Telecom 8771569762 18.03.2015 17,04 telefon 18.3.2015 prevodný príkaz
20 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530194 18.03.2015 75,80 el.energia 18.3.2015 prevodný príkaz
21 35763469 T Com - Slovak Telecom 7502463133 24.03.2015 34,98 telefon 24.3.2015 prevodný príkaz
22 00162957 IVeS org. pre inf. VS 5590018754 24.03.2015 71,70 upgrade 24.3.2015 prevodný príkaz
23 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510216 02.04.2015 249,54 plyn 2.4.2015 prevodný príkaz
24 46303502 BENESTRA 4315028086 10.04.2015 22,08 ADSL linka 10.4.2015 prevodný príkaz
25 35763469 T Com - Slovak Telecom 6772478108 13.04.2015 16,43 telefon 13.4.2015 prevodný príkaz
26 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510217 16.04.2015 94,57 plyn vyúčt. 16.4.2015 prevodný príkaz
27 47207809 Horniak Trans s.r.o. 2015008 16.04.2015 142,20 doprava 16.4.2015 prevodný príkaz
28 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530293 16.04.2015 75,80 el.energia 16.4.2015 prevodný príkaz
29 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550013831 16.04.2015 27,85 voda 16.4.2015 prevodný príkaz
30 00151866 Úrad MV SR 260015513 16.04.2015 7,80 časopis 16.4.2015 prevodný príkaz
31 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510240 22.04.2015 188,63 plyn 22.4.2015 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202520031 22.04.2015 24,12 kontrola komínov 22.4.2015 prevodný príkaz
33 35763469 T Com - Slovak Telecom 7503428907 28.04.2015 34,98 telefon 28.4.2015 prevodný príkaz
34 36520284 CONIX spol.s.r.o. 150305 28.04.2015 56,49 spotrebný materiál 28.4.2015 prevodný príkaz
35 36520284 CONIX spol.s.r.o. 150309 04.05.2015 38,00 spotrebný materiál 4.5.2015 prevodný príkaz
36 35987405 KHaP MH Źiar nad Hronom 00715 07.05.2015 66,00 spotrebný materiál 7.5.2015 prevodný príkaz
37 46303502 BENESTRA 4315033543 13.05.2015 22,08 ADSL linka 13.5.2015 prevodný príkaz
38 35763469 T Com - Slovak Telecom 5773410551 13.05.2015 15,74 telefon 13.5.2015 prevodný príkaz
39 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510311 19.05.2015 188,63 plyn 19.5.2015 prevodný príkaz
40 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550020868 26.05.2015 46,42 voda 26.5.2015 prevodný príkaz
41 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530432 26.05.2015 75,80 el.energia 26.5.2015 prevodný príkaz
42 35763469 T Com - Slovak Telecom 7504400605 26.05.2015 34,98 telefon 26.5.2015 prevodný príkaz
43 31396674 Le Cheque Dejeuner 0115060221 04.06.2015 1 245,03 stravenky 4.6.2015 prevodný príkaz
44 35987405 KHaP MH Źiar nad Hronom 415 04.06.2015 60,00 astronomické záložky 4.6.2015 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202520061 11.06.2015 13,20 znečistenie ovzdušia 11.6.2015 prevodný príkaz
46 46303502 BENESTRA 4315040558 11.06.2015 22,08 ADSL linka 11.6.2015 prevodný príkaz
47 36371271 Poradca s.r.o. 84102246 19.06.2015 0,00 odborná publikácia 16.6.2015 prevodný príkaz
48 35763469 T Com - Slovak Telecom 1774362334 16.06.2015 15,79 telefon 16.6.2015 prevodný príkaz
49 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530534 16.06.2015 75,80 el.energia 16.6.2015 prevodný príkaz
50 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510381 16.06.2015 188,63 plyn 16.6.2015 prevodný príkaz
51 00415979 Slovenský červený kríž 005215 24.06.2015 90,00 školenie prvej pomoci 24.6.2015 prevodný príkaz
52 35763469 T Com - Slovak Telecom 7505366481 25.06.2015 34,98 telefon 25.6.2015 prevodný príkaz
53 36371271 Poradca s.r.o. 84102246 29.06.2015 49,80 publikácia 22.6.2015 prevodný príkaz
54 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2015071 30.06.2015 77,40 toner do tlačiarne 30.6.2015 prevodný príkaz
55 46303502 BENESTRA 4315049021 07.07.2015 22,08 ADSL linka 7.7.2015 prevodný príkaz
56 35763469 T Com - Slovak Telecom 900990107 21.07.2015 16,22 telefon 21.7.2015 prevodný príkaz
57 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550030453 21.07.2015 11,60 voda 21.7.2015 prevodný príkaz
58 35974133 JYSK s.r.o. 9301020000 14.07.2015 65,00 kancelárska stolička 10.7.2015 prevodný príkaz
59 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530597 21.07.2015 75,80 el.energia 21.7.2015 prevodný príkaz
60 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510445 21.07.2015 188,63 plyn 21.7.2015 prevodný príkaz
61 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689021501 21.07.2015 148,62 CD pohotový slovník personalistu 21.7.2015 prevodný príkaz
62 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2215070953 21.07.2015 213,28 kancelárske potreby 21.7.2015 prevodný príkaz
63 35763469 T Com - Slovak Telecom 7506341443 27.07.2015 34,98 telefon 27.7.2015 prevodný príkaz
64 36371271 Poradca s.r.o. 5021511624 3.8.2015 168,30 videoškolenia 3.8.2015 prevodným príkazom
65 36475726 ARMALES a.s. 2015300166 6.8.2015 76,44 strava 6.8.2015 prevodným príkazom
66 36475726 ARMALES a.s. 2015300167 6.8.2015 225,29 ubytovanie 6.8.2015 prevodným príkazom
67 41838050 Ing. Siták Ľubomír 201536 6.8.2015 129,48 strava 6.8.2015 prevodným príkazom
68 41838050 Ing. Siták Ľubomír 201537 6.8.2015 256,99 ubytovanie 6.8.2015 prevodným príkazom
69 46303502 BENESTRA 4315052894 7.8.2015 22,08 ADSL linka 7.8.2015 prevodným príkazom
70 35763469 T Com - Slovak Telecom 4776265687 10.8.2015 18,08 telefon 10.8.2015 prevodným príkazom
71 36499838 MARCG s.r.o. 1507229 10.8.2015 233,00 ubytovanie 10.8.2015 prevodným príkazom
72 36499838 MARCG s.r.o. 2015008 10.8.2015 960,00 doprava 10.8.2015 prevodným príkazom
73 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510521 18.8.2015 188,63 plyn 18.8.2015 prevodným príkazom
74 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530706 18.8.2015 75,80 el.energia 18.8.2015 prevodným príkazom
75 35763469 T Com - Slovak Telecom 7507306116 21.8.2015 34,98 telefon 21.8.2015 prevodným príkazom
76 46303502 BENESTRA 4315062605 8.9.2015 22,08 ADSL linka 8.9.2015 prevodným príkazom
77 11990112 Pavel Janig - TERMOFIX Ildiko Janogova 2015183 10.9.2015 94,00 oprava brány 10.9.2015 prevodným príkazom
78 11987090 Vaníková Ľuboslava 1402015 10.9.2015 10,00 práce BOZP 10.9.2015 prevodným príkazom
79 35763469 T Com - Slovak Telecom 9777216740 21.9.2015 15,07 telefon 21.9.2015 prevodným príkazom
80 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510583 21.9.2015 188,63 plyn 21.9.2015 prevodným príkazom
81 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530811 21.9.2015 75,80 el.energia 21.9.2015 prevodným príkazom
82 35763469 T Com - Slovak Telecom 7508272435 25.9.2015 34,98 telefon 25.9.2015 prevodným príkazom
83 35974133 JYSK s.r.o. 915121530 25.9.2015 418,00 kancelárska stolička 25.9.2015 prevodným príkazom
84 37922190 Asociácia správcov registratúry 15010990 29.9.2015 39,00 odborný seminár 29.9.2015 prevodným príkazom
85 31396674 Le Cheque Dejeuner 115100518 6.10.2015 780,82 stravenky 6.10.2015 prevodným príkazom
86 46303502 BENESTRA 4315066494 8.10.2015 22,08 ADSL linka 8.10.2015 prevodným príkazom
87 36336556 ContiTrade Slovakia s.r.o. 20005262 13.10.2015 202,90 pneumatiky 13.10.2015 prevodným príkazom
88 164852 SUH Hurbanovo 20150220 14.10.2015 272,25 astro kalendar 14.10.2015 prevodným príkazom
89 35763469 T Com - Slovak Telecom 9778167111 20.10.2015 15,82 telefon 20.10.2015 prevodným príkazom
90 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510649 20.10.2015 188,63 plyn 20.10.2015 prevodným príkazom
91 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203530922 20.10.2015 75,80 el.energia 20.10.2015 prevodným príkazom
92 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550046113 20.10.2015 16,25 voda 20.10.2015 prevodným príkazom
93 35763469 T Com - Slovak Telecom 7509241301 26.10.2015 34,98 telefon 26.10.2015 prevodným príkazom
94 36548332 DeArt s.r.o. 150376 26.10.2015 108,00 deratiyacia 26.10.2015 prevodným príkazom
95 34131451 Tekovská ekologická, s.r.o. 329151951 2.11.2015 11,69 likvidácia odpadu 2.11.2015 prevodným príkazom
96 46303502 BENESTRA 4315074300 6.11.2015 22,08 ADSL linka 6.11.2015 prevodným príkazom
97 35763469 T Com - Slovak Telecom 4779156841 10.11.2015 15,46 telefon 10.11.2015 prevodným príkazom
98 164852 SUH Hurbanovo 20150357 10.11.2015 240,00 astro kalendar 10.11.2015 prevodným príkazom
99 37722731 Primalak Róbert Horvát 1662015 19.11.2015 365,33 optava vozidla LV 046DG po poistnej udalosti 19.11.2015 prevodným príkazom
100 35729040 FaxCopy a.s. 1500277 19.11.2015 146,70 clip - fix ram 19.11.2015 prevodným príkazom
101 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510719 23.11.2015 188,63 dodávka plynu 23.11.2015 prevodným príkazom
102 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203531034 23.11.2015 75,80 el.energia 23.11.2015 prevodným príkazom
103 28218434 CONRAD Electronic 89069005 25.11.2015 644,40 laboratórny sieťový zdroj 25.11.2015 prevodným príkazom
104 43577652 Hudobniny ePlay 20150893 25.11.2015 325,00 zvuková sada bezdrôtová 25.11.2015 prevodným príkazom
105 45932212 Ing. Juraj Halama 3032015 26.11.2015 954,00 ZES optika 26.11.2015 prevodným príkazom
106 36501891 Merkuri Market Slovakia s.r.o. 244112015 26.11.2015 114,00 nábytok 26.11.2015 prevodným príkazom
107 35763469 T Com - Slovak Telecom 7510202031 27.11.2015 34,98 telefon 27.11.2015 prevodným príkazom
108 47177781 DT Business Group s.r.o. 20155016 27.11.2015 311,71 materiál podľa vlastného výberu 27.11.2015 prevodným príkazom
109 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202520152 3.12.2015 84,00 servisná prehliadka 3.12.2015 prevodným príkazom
110 31396674 Le Cheque Dejeuner 115128803 7.12.2015 935,56 stravenky 7.12.2015 prevodným príkazom
111 31641199 Učebné pomôcky, s.r.o. 150623 7.12.2015 468,00 učebné pomôcky 7.12.2015 prevodným príkazom
112 43614566 Róber Papcún - grafické štúdio ATREY 15070 7.12.2015 193,00 grafické spracovanie a tlač diplomov 7.12.2015 prevodným príkazom
113 35763469 T Com - Slovak Telecom 2780070080 8.12.2015 15,52 telefon 8.12.2015 prevodným príkazom
114 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689173301 8.12.2015 88,62 spoločník personalistu 8.12.2015 prevodným príkazom
115 46303502 BENESTRA 4315081491 8.12.2015 22,08 ADSL linka 8.12.2015 prevodným príkazom
116 46602518 Radoslav Dávid D&F Interier 15042 8.12.2015 3 452,35 stavebné práce 8.12.2015 prevodným príkazom
117 31561560 ADM s.r.o. 3151606 9.12.2015 191,50 učebné pomôcky 9.12.2015 prevodným príkazom
118 31398294 KVANT spol. s.r.o. 1300160671 9.12.2015 200,98 učebné pomôcky 9.12.2015 prevodným príkazom
119 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2215122046 10.12.2015 238,91 spotrebný materiál 10.12.2015 prevodným príkazom
120 44821905 Beáta Gyetvenová KNIHÁRSTVO EVA 792015 10.12.2015 120,00 viayanie časopisu Kozmos 10.12.2015 prevodným príkazom
121 44821905 Beáta Gyetvenová KNIHÁRSTVO EVA 201501513 10.12.2015 514,00 lupa 10.12.2015 prevodným príkazom
122 Ing. Ladislav Bankó - db - COMP 1018320 15.12.2015 91,15 montaž konektorov 15.12.2015 prevodným príkazom
123 36298026 AUTO KELLY s.r.o. Levice 2201512204 15.12.2015 54,73 autopríslušenstvo 15.12.2015 prevodným príkazom
124 46602518 Radoslav Dávid D&F Interier 15043 17.12.2015 920,59 stavebné práce 17.12.2015 prevodným príkazom
125 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200017783 21.12.2015 3,59 poplatok za SIM 21.12.2015 prevodným príkazom
126 32574355 RNDr. Vlastimil Šajben QUARK 115169 21.12.2015 96,00 zaslepenie okien 21.12.2015 prevodným príkazom
127 48279404 PAMO elektro s.r.o. 1515 21.12.2015 986,73 zabezpeč. Zariadenie 21.12.2015 prevodným príkazom
128 11986018 Ivan Gonda 27515 22.12.2015 138,00 sieť protihmyzová na okná 22.12.2015 prevodným príkazom
129 PAMO elektro s.r.o. 1517 23.12.2015 148,68 komunikátor KM 8 23.12.2015 prevodným príkazom
130 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20150653 23.12.2015 84,00 časopis kozmos 23.12.2015 prevodným príkazom
131 31396674 Le Cheque Dejeuner 115137084 29.12.2015 1 384,29 stravenky 29.12.2015 prevodným príkazom
132 35763469 T Com - Slovak Telecom 7511158116 29.12.2015 34,98 telefon 29.12.2015 prevodným príkazom
133 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203531281 13.1.2016 77,75 elektrická energia 13.1.2016 prevodným príkazom
134 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201510849 13.1.2016 34,21 plyn 13.1.2016 prevodným príkazom
135 35763469 T Com - Slovak Telecom 4780982970 13.1.2016 16,90 telefon 13.1.2016 prevodným príkazom
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Spôsob úhrady
1 46303502 BENESTRA 4316000578 21.1.2016 22,08 ADSL linka 21.1.2016 prevodný príkaz
2 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200000725 18.1.2016 10,76 ochrana objektu 18.1.2016 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse 616003176 4.2.2016 14,75 domena 4.2.2016 prevodný príkaz
4 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8550062798 28.12.2015 25,52 voda 28.12.2015 prevodný príkaz
5 35763469 T Com - Slovak Telecom 7600546258 3.2.2016 34,98 telefon 3.2.2016 prevodný príkaz
6 36565482 ENERGO-SK, a.s. 20160010 10.2.2016 188,63 plyn 10.2.2016 prevodný príkaz
7 46303502 BENESTRA 4316009351 17.2.2016 22,08 ADSL linka 17.2.2016 prevodný príkaz
8 46303502 BENESTRA 203630016 11.2.2016 70,57 el.energia 11.2.2016 prevodný príkaz
9 35763469 T Com - Slovak Telecom 2781897004 17.2.2016 15,74 telefon 17.2.2016 prevodný príkaz
10 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630067 22.2.2016 70,57 el.energia 22.2.2016 prevodný príkaz
11 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20160055 15.2.2016 500 otočná mapa 15.2.2016 prevodný príkaz
12 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610075 2.3.2016 188,63 plyn 2.3.2016 prevodný príkaz
13 35763469 T Com - Slovak Telecom 7601513264 3.3.2016 42,48 telefon 3.3.2016 prevodný príkaz
14 46303502 BENESTRA 4316015970 17.3.2016 22,08 ADSL linka 17.3.2016 prevodný príkaz
15 35763469 T Com - Slovak Telecom 5782794969 17.3.2016 15,12 telefon 17.3.2016 prevodný príkaz
16 35966696 AGV 20160113 15.3.2016 189,32 oprava auta 15.3.2016 prevodný príkaz
17 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689272801 25.3.2016 88,62 publikácia 25.3.2016 prevodný príkaz
18 37986635 Regoinálne vzdelávacie centrum Senica n.o. 16700120 11.3.2016 29,8 odborná publikácia 11.3.2016 prevodný príkaz
19 36743852 WebHouse 716015369 11.3.2016 51,7 web hosting 11.3.2016 prevodný príkaz
20 151866 Ministerstvo vnútra SR 260020396 17.3.2016 7,09 publikacia 17.3.2016 prevodný príkaz
21 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216030389 19.3.2016 153,9 odborné pomôcky 19.3.2016 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630190 22.3.2016 70,57 el.energia 22.3.2016 prevodný príkaz
23 35763469 T Com - Slovak Telecom 7602466959 4.3.2016 43,01 telefon 4.3.2016 prevodný príkaz
24 162957 IVeS org. pre inf. VS 5590021663 7.4.2016 71,7 Ives - pam 7.4.2016 prevodný príkaz
25 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 904383061 13.4.2016 10,76 ochrana objektu 13.4.2016 prevodný príkaz
26 46303502 BENESTRA 4316022457 19.4.2016 22,08 ADSL linka 19.4.2016 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom 3783719639 18.4.2016 15,1 telefon 18.4.2016 prevodný príkaz
28 11987090 Vaníková Ľuboslava 422016 18.4.2016 125 školenie BOZP, OPP 18.4.2016 prevodný príkaz
29 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630313 21.4.2016 70,57 el.energia 21.4.2016 prevodný príkaz
30 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650014037 22.4.2016 20,88 voda 22.4.2016 prevodný príkaz
31 35763469 T Com - Slovak Telecom 7603422326 3.5.2016 35,97 telefon 3.5.2016 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610253 9.5.2016 210,31 plyn 9.5.2016 prevodný príkaz
33 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610262 10.5.2016 504,16 plyn 10.5.2016 prevodný príkaz
34 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS 2016051 16.5.2016 103,2 toner 16.5.2016 prevodný príkaz
35 34280383 Valkovičová Alexandra - Michel 1042016 24.5.2016 34 výroba pečiatky 24.5.2016 prevodný príkaz
36 31396674 Le Cheque Dejeuner 116050794 17.5.2016 664,77 stravenky 17.5.2016 prevodný príkaz
37 35763469 T Com - Slovak Telecom 3784648187 17.5.2016 15,07 telefon 17.5.2016 prevodný príkaz
38 46303502 BENESTRA 4316030706 22.5.2016 22,08 ADSL linka 22.5.2016 prevodný príkaz
39 36548332 DeArt s.r.o. 160134 24.5.2016 52,8 deratizácia 24.5.2016 prevodný príkaz
40 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630432 24.5.2016 70,57 el.energia 24.5.2016 prevodný príkaz
41 PAMO elektro s.r.o. 1617 23.5.2016 64,9 servisný poplatok 23.5.2016 prevodný príkaz
42 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610286 30.5.2016 210,31 plyn 30.5.2016 prevodný príkaz
43 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620033 26.5.2016 38,58 čistenie komínov 26.5.2016 prevodný príkaz
44 35763469 T Com - Slovak Telecom 7604387196 3.6.2016 36,98 telefon 3.6.2016 prevodný príkaz
45 43619541 Brainslav Zomborský 52016 26.5.2016 230 opilovanie stromov 26.5.2016 prevodný príkaz
46 32026323 TROMF - Piarová Judita 20160357 9.6.2016 972,3 optika 9.6.2016 prevodný príkaz
47 31355218 PRO.Laika spol.s.r.o. 160100855 9.6.2016 65,9 spúšť s časovačom 9.6.2016 prevodný príkaz
48 34280383 Valkovičová Alexandra - Michel 1322016 8.6.2016 3,3 náhradná poduška do pečiatky 8.6.2016 prevodný príkaz
49 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689367601 3.6.2016 112,62 aktualizácia personalistu 3.6.2016 prevodný príkaz
50 46303502 BENESTRA 4316034851 17.6.2016 22,08 ADSL linka 17.6.2016 prevodný príkaz
51 35763469 T Com - Slovak Telecom 4785575935 17.6.2016 15,24 telefon 17.6.2016 prevodný príkaz
52 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610325 1.6.2016 48,9 plyn 1.6.2016 prevodný príkaz
53 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610375 24.6.2016 210,31 plyn 24.6.2016 prevodný príkaz
54 36565482 ENERGO-SK, a.s. 2036530575 23.6.2016 70,57 el.energia 23.6.2016 prevodný príkaz
55 46733680 Marán Mazan 3916019061 6.7.2016 86,7 laser so zaostrením 6.7.2016 prevodný príkaz
56 36520284 CONIX spol.s.r.o. 160445 6.7.2016 37,98 adapter HDMI 6.7.2016 prevodný príkaz
57 3304896 ASTRONYX PC 2016029 27.6.2016 449 optika 27.6.2016 prevodný príkaz
58 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 221606964 30.6.2016 215,44 kancelárske potreby 30.6.2016 prevodný príkaz
59 36371271 Poradca s.r.o. 84126327 6.7.2016 49,8 odborná publikácia 6.7.2016 prevodný príkaz
60 35763469 T Com - Slovak Telecom 7605352300 4.7.2016 36,98 telefon 4.7.2016 prevodný príkaz
61 43530800 Halbavý Marek Ing. Terra - Vari - Honda 20160092 5.7.2016 47,89 servis kosačky 5.7.2016 prevodný príkaz
62 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620063 6.7.2016 11,88 znečistenie ovzdušia 6.7.2016 prevodný príkaz
63 36520284 CONIX spol.s.r.o. 160507 8.8.2016 55,98 toner 8.8.2016 prevodný príkaz
64 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200017421 15.7.2016 11,33 komunikačný poplatok 15.7.2016 prevodný príkaz
65 46303502 BENESTRA 4316040018 18.7.2016 22,08 ADSL linka 18.7.2016 prevodný príkaz
66 35763469 T Com - Slovak Telecom 786509306 18.7.2016 15,07 telefon 18.7.2016 prevodný príkaz
67 36622711 Hotel Flóra 1079916 22.7.2016 1839,36 pobyt pre 14 účastníkov 22.7.2016 prevodný príkaz
68 31396674 Le Cheque Dejeuner 116077190 22.7.2016 1322,4 stravenky 22.7.2016 prevodný príkaz
69 11987090 Vaníková Ľuboslava 1132016 22.7.2016 10 prepracovanie spôsobilosti - lek.prehliadka 22.7.2016 prevodný príkaz
70 35763469 T Com - Slovak Telecom 7606310200 3.8.2016 36,98 telefon 3.8.2016 prevodný príkaz
71 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630745 2.8.2016 70,57 el.energia 2.8.2016 prevodný príkaz
72 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610469 2.8.2016 210,31 plyn 2.8.2016 prevodný príkaz
73 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650032196 5.8.2016 34,81 voda 5.8.2016 prevodný príkaz
74 46303502 BENESTRA 4316047469 17.8.2016 22,08 ADSL linka 17.8.2016 prevodný príkaz
75 31592503 Poradca podnikateľa, sro. 5916025661 1.8.2016 168,3 videoškolenia 1.8.2016 prevodný príkaz
76 35763469 T Com - Slovak Telecom 7787436639 17.8.2016 15,56 telefon 17.8.2016 prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630795 22.8.2016 70,57 el.energia 22.8.2016 prevodný príkaz
78 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610512 24.8.2016 210,31 plyn 24.8.2016 prevodný príkaz
79 35763469 T Com - Slovak Telecom 7607279605 02.09.2016 36,98 telefon 2.9.2016 prevodný príkaz
80 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689457901 02.09.2016 112,62 publikácia 2.9.2016 prevodný príkaz
81 46303502 BENESTRA 4316055370 08.09.2016 22,08 ADSL linka 8.9.2016 prevodný príkaz
82 35763469 T Com - Slovak Telecom 7788366904 08.09.2016 16,13 telefon 8.9.2016 prevodný príkaz
83 25692715 AGEM Coputers, s. r. o. 2165008255 08.09.2016 543,00 PC Lenovo 8.9.2016 prevodný príkaz
84 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203630912 20.09.2016 70,57 elektrika 20.9.2016 prevodný príkaz
85 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610584 20.09.2016 210,31 plyn 20.9.2016 prevodný príkaz
86 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20160266 29.09.2016 288,00 Nebeské Perly-publikácia 29.9.2016 prevodný príkaz
87 35763469 T Com - Slovak Telecom 7608248115 30.09.2016 36,98 telefon 30.9.2016 prevodný príkaz
88 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. 8650045751 13.10.2016 16,25 voda 13.10.2016 prevodný príkaz
89 46489827 Intranet s.r.o. 1020161429 13.10.2016 170,00 materiál 13.10.2016 prevodný príkaz
90 31396674 Le Cheque Dejeuner 116107552 06.10.2016 1 264,38 stravenkky 6.10.2016 prevodný príkaz
91 46303502 BENESTRA 4316059364 11.10.2016 22,08 ADSL linka 11.10.2016 prevodný príkaz
92 35763469 T Com - Slovak Telecom 9789297874 12.10.2016 15,14 telefon 12.10.2016 prevodný príkaz
93 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. 200024619 12.10.2016 10,97 komunikačný poplatok 12.10.2016 prevodný príkaz
94 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216101757 12.10.2016 87,46 kancelárske potreby 12.10.2016 prevodný príkaz
95 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631024 24.10.2016 70,57 elektrika 24.10.2016 prevodný príkaz
96 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610649 24.10.2016 210,31 plyn 24.10.2016 prevodný príkaz
97 36548332 DeArt s.r.o. 160396 24.10.2016 24,00 deratizacia 24.10.2016 prevodný príkaz
98 30004055 HASLEX - servis has. pr. 2016472 24.10.2016 96,72 servis hasiacich prístrojov 24.10.2016 prevodný príkaz
99 35763469 T Com - Slovak Telecom 7609216704 26.10.2016 36,98 telefon 26.10.2016 prevodný príkaz
100 46303502 BENESTRA 4316064519 10.11.2016 22,08 ADSL linka 10.11.2016 prevodný príkaz
101 35763469 T Com - Slovak Telecom 2709023262 10.11.2016 15,42 telefon 10.11.2016 prevodný príkaz
102 46534831 Hladamfarby.sk s.r.o. 301113308 10.11.2016 442,60 toner 10.11.2016 prevodný príkaz
103 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. 2216111976 10.11.2016 307,55 kancelárske potreby 10.11.2016 prevodný príkaz
104 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň 20150469 18.11.2016 364,50 ročenky, kalendáre- učebné pomôcky 18.11.2016 prevodný príkaz
105 46490213 Nakladateľstvo FORUM 1689598401 28.11.2016 112,62 pohotový personalista 28.11.2016 prevodný príkaz
106 35763469 T Com - Slovak Telecom 7610179282 28.11.2016 36,98 telefon 28.11.2016 prevodný príkaz
107 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610728 28.11.2016 210,31 plyn 28.11.2016 prevodný príkaz
108 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631158 28.11.2016 70,57 el.energia 28.11.2016 prevodný príkaz
109 46489827 Intranet s.r.o. 1020161947 05.12.2016 15,00 materiál 5.12.2016 prevodný príkaz
110 46303502 BENESTRA 4316068865 07.12.2016 22,08 ADSL linka 7.12.2016 prevodný príkaz
111 35763469 T Com - Slovak Telecom 6791166202 12.12.2016 15,07 telefon 12.12.2016 prevodný príkaz
112 3133532 Eset spol. s.r.o. 201660832 15.12.2016 403,51 licencia ESET 15.12.2016 prevodný príkaz
113 45932212 Ing. Juraj Halama 4342016 16.12.2016 1 275,84 optické pomôcky, meracie prístroje 16.12.2016 prevodný príkaz
114 31398294 KVANT spol. s.r.o. 1300170906 19.12.2016 516,58 optické a učebné pomôcky 19.12.2016 prevodný príkaz
115 31641199 Učebné pomôcky, s.r.o. 160750 20.12.2016 2 100,19 meracie prístroje, učebné pomôcky 20.12.2016 prevodný príkaz
116 35763469 T Com - Slovak Telecom 7611138886 23.12.2016 36,98 telefon 23.12.2016 prevodný príkaz
117 36565482 ENERGO-SK, a.s. 202620119 23.12.2016 84,00 servisná prehliadka 23.12.2016 prevodný príkaz
118 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610797 28.12.2016 300,00 plyn 28.12.2016 prevodný príkaz
119 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631336 28.12.2016 300,00 el.energia 28.12.2016 prevodný príkaz
120 31396674 Le Cheque Dejeuner 116139587 29.12.2016 131,20 stravenky 29.12.2016 prevodný príkaz
121 35763469 T Com - Slovak Telecom 792112828 11.01.2017 15,07 telefon 12.1.2017 prevodný príkaz
122 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610815 11.01.2017 -501,97 plyn 1.2.2017 prevodný príkaz
123 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631434 13.01.2017 -8,36 el.energia 1.2.2017 prevodný príkaz
124 36565482 ENERGO-SK, a.s. 201610889 18.01.2017 239,08 plyn 25.1.2017 prevodný príkaz
125 36565482 ENERGO-SK, a.s. 203631482 24.01.2017 -300,00 el.energia 1.2.2017 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Číslo objednávky Číslo zmluvy Spôsob úhrady
1 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200004801 12.1.2017 11,50 ochrana objektu 12.1.2017 904383061 prevodný príkaz
2 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava (pôvodný názov GTS Slovakia a.s.) 4317004856 12.1.2017 22,08 ADSL linka 12.1.2017 5729641283 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse, Trnava 617003633 17.1.2017 14,28 domena 17.1.2017 prevodný príkaz
4 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3412109049 25.1.2017 36,98 telefon 25.1.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
5 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730015 1.2.2017 72,22 el.energia 1.2.2017 41/2005 prevodný príkaz
6 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 20140065 7.2.2017 96,00 časopis Kozmos 7.2.2017 1/2017 prevodný príkaz
7 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710012 7.2.2017 210,31 plyn 7.2.2017 41/2005 prevodný príkaz
8 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava (pôvodný názov GTS Slovakia a.s.) 4317009089 10.2.2017 22,08 ADSL linka 10.2.2017 5729641283 prevodný príkaz
9 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3793066176 14.2.2017 15,44 telefon 14.2.2017 9900880107 prevodný príkaz
10 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava 117017157 14.2.2017 1 140,00 stravenly 14.2.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
11 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730063 21.2.2017 72,22 el.energia 21.2.2017 41/2005 prevodný príkaz
12 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1689721201 21.2.2017 112,62 personalista 21.2.2017 13/2015 prevodný príkaz
13 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3413075930 24.2.2017 36,98 telefon 24.2.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
14 36743852 WebHouse, Trnava 717016168 28.2.2017 51,70 web stranka 28.2.2017 prevodný príkaz
15 151866 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 260024019 28.2.2017 7,09 revue civilnej ocgrany 28.2.2017 2/2017 prevodný príkaz
16 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710079 7.3.2017 233,10 plyn 7.3.2017 41/2005 prevodný príkaz
17 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710111 3.3.2017 210,31 plyn 3.3.2017 41/2005 prevodný príkaz
18 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317013801 8.3.2017 22,08 ADSL linka 8.3.2017 5729641283 prevodný príkaz
19 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8794030515 14.3.2017 15,11 telefon 14.3.2017 9900880107 prevodný príkaz
20 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 20373014 14.3.2017 72,22 el.energia 14.3.2017 41/2005 prevodný príkaz
21 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 202720011 14.3.2017 28,93 kontrola komína 14.3.2017 41/2005 prevodný príkaz
22 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3414049315 28.3.2017 36,98 telefon 28.3.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
23 162957 IVeS org. pre inf. VS, Košice 5590024710 28.3.2017 71,70 licencia 28.3.2017 R_00390/2008 prevodný príkaz
24 35966696 AGV, Horná Seč 20170124 4.4.2017 36,60 servis auta 4.4.2017 3/2017 prevodný príkaz
25 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710235 5.4.2017 674,06 plzn 5.4.2017 41/2005 prevodný príkaz
26 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 5795000664 12.4.2017 15,07 telefon 12.4.2017 9900880107 prevodný príkaz
27 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317022064 12.4.2017 22,08 ADSL linka 12.4.2017 5729641283 prevodný príkaz
28 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200013444 12.4.2017 10,76 ochrana objektu 12.4.2017 904383061 prevodný príkaz
29 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8750028259 13.4.2017 64,97 voda 13.4.2017 55/99-Lv prevodný príkaz
30 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava 117042428 13.4.2017 1 292,00 stravenky 13.4.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
31 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730349 20.4.2017 72,06 el.energia 20.4.2017 41/2005 prevodný príkaz
32 36548332 DeArt s.r.o., Levice 170092 20.4.2017 24,00 deratizácia 20.4.2017 4/2017 prevodný príkaz
33 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710249 25.4.2017 253,39 plyn 25.4.2017 41/2005 prevodný príkaz
34 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3415015969 25.4.2017 36,98 telefon 25.4.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
35 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170283 27.4.2017 45,00 servis PC 27.4.2017 5/2017 prevodný príkaz
36 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317023606 10.5.2017 22,08 ADSL linka 10.5.2017 5729641283 prevodný príkaz
37 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 2795976375 10.5.2017 15,14 telefon 10.5.2017 9900880107 prevodný príkaz
38 36371271 Poradca s.r.o., Žilina 84145536 10.5.2017 49,80 publikácia 10.5.2017 prevodný príkaz
39 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730458 18.5.2017 72,06 el.energia 18.5.2017 41/2005 prevodný príkaz
40 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710316 24.5.2017 253,39 plyn 24.5.2017 41/2005 prevodný príkaz
41 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3415989807 24.5.2017 36,98 telefon 24.5.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
42 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1689813001 24.5.2017 112,62 personalista 24.5.2017 13/2015 prevodný príkaz
43 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2217050868 26.5.2017 428,86 čistiace, kancelárske potreby 26.5.2017 6/2017 prevodný príkaz
44 36371271 Poradca s.r.o., Žilina 89952853 01.06.2017 22,90 publikácia 01.06.2017 prevodný príkaz
45 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317030111 07.06.2017 22,08 ADSL linka 07.06.2017 5729641283 prevodný príkaz
46 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8796953652 12.06.2017 15,72 telefon 12.06.2017 9900880107 prevodný príkaz
47 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710391 16.06.2017 253,39 plyn 16.06.2017 41/2005 prevodný príkaz
48 35692715 AGEM Coputers, s. r. o., Bratislava 2175006333 21.06.2017 451,07 foto CANON IXUS 185 strieborný 21.06.2017 8/2017 prevodný príkaz
49 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730632 27.06.2017 72,06 el.energia 27.06.2017 41/2005 prevodný príkaz
50 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3416962997 27.06.2017 36,98 telefon 27.06.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
51 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170449 27.06.2017 294,89 disk kingston, genius Media Pointer - ukazovátko 27.06.2017 9/2017 prevodný príkaz
52 31580025 LOGITEX, s.r.o., Púchov 10170697 27.06.2017 1 235,00 ďalekohlad, zdroj, taška 27.06.2017 7/2017 prevodný príkaz
53 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2217061084 06.07.2017 113,12 materiál 06.07.2017 10/2017 prevodný príkaz
54 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170471 06.07.2017 29,99 MicroSDHC 64 GB 06.07.2017 11/2017 prevodný príkaz
55 43865909 MYSB shop s.r.o., Bratislava 201700607 06.07.2017 299,95 Sextant Mark 25 06.07.2017 12/2017 prevodný príkaz
56 11843683 Zuzana Karlíková - Tília, Levice 17006 07.07.2017 207,20 stravné 07.07.2017 14/2017 prevodný príkaz
57 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317037976 07.07.2017 22,08 ADSL linka 07.07.2017 5729641283 prevodný príkaz
58 35107855 Astronyx PC, Hlohovec 2017036 07.07.2017 370,00 amilárna sféra, astrolab 07.07.2017 13/2017 prevodný príkaz
59 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 7797935474 10.07.2017 15,50 telefon 10.07.2017 9900880107 prevodný príkaz
60 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200022734 17.07.2017 10,76 ochrana objektu 17.07.2017 904383061 prevodný príkaz
61 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8750046969 18.07.2017 20,88 voda 18.07.2017 55/99-Lv prevodný príkaz
62 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730682 18.07.2017 72,06 el.energia 18.07.2017 41/2005 prevodný príkaz
63 11987090 Vaníková Ľuboslava, Levice 982017 19.07.2017 50,00 skolenie BOZP a PO 19.07.2017 15/2017 prevodný príkaz
64 33403741 Černák Ľubomír HP-SERVIS, Skýcov 2017053 01.08.2017 103,20 toner do tlačiarne CANON EP27 01.08.2017 17/2017 prevodný príkaz
65 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3417935129 01.08.2017 36,98 telefon 01.08.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
66 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710469 01.08.2017 253,39 plyn 01.08.2017 41/2005 prevodný príkaz
67 11987090 Vaníková Ľuboslava, Levice 1042017 02.08.2017 10,00 ochrana zdravia 02.08.2017 prevodný príkaz
68 36622711 Hotel Flóra, Dudince 1110717 02.08.2017 1 392,20 Zraz mladých astronomov 02.08.2017 18/2017 prevodný príkaz
69 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 202720056 02.08.2017 126,00 odbor.prehliadka plynových zariadení 02.08.2017 16/2017 prevodný príkaz
70 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 202720059 02.08.2017 13,00 znečistenie ovzdušia 02.08.2017 41/2005 prevodný príkaz
71 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava 117081168 04.08.2017 1 520,00 stravenky 04.08.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
09.08.2017 1 394,00 09.08.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
72 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317044475 10.08.2017 22,08 ADSL linka 10.08.2017 5729641283 prevodný príkaz
73 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 1798936430 18.08.2017 14,47 telefon 18.08.2017 9900880107 prevodný príkaz
74 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730789 21.08.2017 72,06 el.energia 21.08.2017 41/2005 prevodný príkaz
75 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710521 21.08.2017 253,39 plyn 21.08.2017 41/2005 prevodný príkaz
76 31592503 Poradca podnikateľa, sro., Žilina 5917023396 21.08.2017 180,00 predplatné publikácie 21.08.2017 prevodný príkaz
77 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1689899401 21.08.2017 112,62 odborná publikácia - predplatné 21.08.2017 13/2015 prevodný príkaz
78 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3418900850 30.08.2017 36,98 telefon 30.08.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
79 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 799922547 08.09.2017 14,48 telefon 08.09.2017 9900880107 prevodný príkaz
80 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170638 08.09.2017 208,95 office 2016, príslušenstvo PC 08.09.2017 19/2017 prevodný príkaz
81 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317045490 08.09.2017 22,08 ADSL linka 08.09.2017 5729641283 prevodný príkaz
82 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710581 20.09.2017 253,39 plyn 20.09.2017 41/2005 prevodný príkaz
83 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730896 20.09.2017 72,06 el.energia 20.09.2017 41/2005 prevodný príkaz
84 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170703 26.09.2017 219,94 toner HP 26.09.2017 20/2017 prevodný príkaz
85 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 3418961281 02.10.2017 36,98 telefon 02.10.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
86 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317050379 06.10.2017 22,08 ADSL linka 06.10.2017 5729641283 prevodný príkaz
87 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 1100960537 12.10.2017 14,42 telefon 12.10.2017 9900880107 prevodný príkaz
88 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203730991 18.10.2017 -100,40 el.energia 18.10.2017 41/2005 prevodný príkaz
89 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200029312 19.10.2017 10,76 ochrana objektu 19.10.2017 904383061 prevodný príkaz
90 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8750006233 19.10.2017 20,88 voda 19.10.2017 55/99-Lv prevodný príkaz
91 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1689979901 19.10.2017 76,62 odborná publikácia - predplatné 19.10.2017 13/2015 prevodný príkaz
92 48279404 PAMO elektro s.r.o., Bánov 617058 19.10.2017 64,90 servisný poplatok 19.10.2017 prevodný príkaz
93 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203731002 19.10.2017 72,06 el.energia 19.10.2017 41/2005 prevodný príkaz
94 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 7102188610 26.10.2017 36,98 telefon 26.10.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
95 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710664 26.10.2017 253,39 plyn 26.10.2017 41/2005 prevodný príkaz
96 36548332 DeArt s.r.o., Levice 170416 02.11.2017 24,00 deratizácia 02.11.2017 21/2017 prevodný príkaz
97 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava 117114096 09.11.2017 1 596,00 stravenky 09.11.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
98 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317058349 09.11.2017 22,08 ADSL linka 09.11.2017 5729641283 prevodný príkaz
99 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 5100014131 16.11.2017 14,35 telefon 16.11.2017 9900880107 prevodný príkaz
100 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203731107 16.11.2017 72,06 el.energia 16.11.2017 41/2005 prevodný príkaz
101 45564400 TECHNO-SERVICE SK spol.s.r.o., Bratislava 4017201162 21.11.2017 55,92 posypový materiál, balné 21.11.2017 22/2017 prevodný príkaz
102 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 20170315 24.11.2017 427,50 učebne pomôcky 24.11.2017 23/2017 prevodný príkaz
103 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 5104063285 27.11.2017 36,98 telefon 27.11.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
104 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201710716 27.11.2017 253,39 plyn 27.11.2017 41/2005 prevodný príkaz
105 36536067 BYT CENTRUM s.r.o., Levice 170029 28.11.2017 634,00 kancelárske kreslo, regál 28.11.2017 24/2017 prevodný príkaz
106 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4317060919 11.12.2017 22,08 ADSL linka 11.12.2017 5729641283 prevodný príkaz
107 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 9104711760 11.12.2017 14,69 telefon 11.12.2017 9900880107 prevodný príkaz
108 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1690041401 13.12.2017 112,62 personalista 13.12.2017 13/2015 prevodný príkaz
109 46534831 Hladamfarby.sk s.r.o., Nitra 301118499 14.12.2017 442,60 toner do tlačiarne 14.12.2017 25/2017 prevodný príkaz
110 35987405 KHaP MH Źiar nad Hronom 2617 18.12.2017 130,00 učebné pomôcky 18.12.2017 29/2017 prevodný príkaz
111 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2217122305 18.12.2017 78,23 kancelárske potreby 18.12.2017 27/2017 prevodný príkaz
112 35960787 Profesionálny register, s.r.o., Bratislava 18052017 19.12.2017 250,00 profi. register 19.12.2017 28/2017 prevodný príkaz
113 36520284 COMIX spol.s.r.o., Levice 170959 19.12.2017 783,99 záložný zdroj 19.12.2017 26/2017 prevodný príkaz
114 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 2021868301 27.12.2017 36,98 telefon 27.12.2017 111723519Z112 prevodný príkaz
115 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8750075880 27.12.2017 13,97 voda 27.12.2017 55/99-Lv prevodný príkaz
116 11987090 Vaníková Ľuboslava, Levice 1942017 27.12.2017 10,00 ochrana zdravia 27.12.2017 21/PZS/2015 prevodný príkaz
117 31396674 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava 117133229 28.12.2017 178,60 stravenky 28.12.2017 KZ/2017 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Číslo objednávky Číslo zmluvy Spôsob úhrady
118 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 904383061 16.1.2018 10,76 ochrana objektu 16.1.2018 904383061 prevodný príkaz
119 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203731277 23.1.2018 87,68 el. energia 23.1.2018 41/2005 prevodný príkaz
1 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 5100014131 9.1.2018 15,00 telefon 9.1.2018 9900880107 prevodný príkaz
2 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318001745 9.1.2018 22,08 ADSL linka 9.1.2018 5729641283 prevodný príkaz
3 36743852 WebHouse, Trnava 1802848 16.1.2018 14,28 Domena 16.1.2018 prevodný príkaz
4 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810007 25.1.2018 253,39 plyn 25.1.2018 41/2005 prevodný príkaz
5 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8201351484 25.1.2018 36,98 telefon 25.1.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
6 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 20180059 1.2.2018 108,00 časopis 1.2.2018 1/2018 prevodný príkaz
7 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830011 6.2.2018 78,32 el. energia 6.2.2018 41/2005 prevodný príkaz
8 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318005854 8.2.2018 22,08 ADSL linka 8.2.2018 5729641283 prevodný príkaz
9 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8202027705 14.2.2018 14,54 telefon 14.2.2018 9900880107 prevodný príkaz
10 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1690115601 26.2.2018 113,82 CD - personalista 26.2.2018 prevodný príkaz
11 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8203320685 26.2.2018 37,76 telefon 26.2.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
12 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2218020266 23.2.2018 73,16 učebné pomôcky 23.2.2018 2/2018 prevodný príkaz
13 35274158 Katarína Pischel - Reproma, Prešov 180412 23.2.2018 6,07 učebné pomôcky 23.2.2018 3/2018 prevodný príkaz
14 36371271 Poradca s.r.o., Žilina 61840398 26.2.2018 31,60 odborná publikácia 26.2.2018 prevodný príkaz
15 36743852 WebHouse, Trnava 718015795 27.2.2018 51,70 web stránka 27.2.2018 prevodný príkaz
16 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810058 27.2.2018 253,39 plyn 27.2.2018 41/2005 prevodný príkaz
17 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830111 27.2.2018 78,32 el. energia 27.2.2018 41/2005 prevodný príkaz
18 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 5100014131 9.3.2018 14,38 telefon 9.3.2018 9900880107 prevodný príkaz
19 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318014573 9.3.2018 22,08 ADSL linka 9.3.2018 5729641283 prevodný príkaz
20 36145084 Krajská hvezdáreň v Žiline 218 9.3.2018 160,00 učebné pomôcky 9.3.2018 4/2018 prevodný príkaz
21 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830151 14.3.2018 78,32 el. energia 14.3.2018 41/2005 prevodný príkaz
22 31396674 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 118026642 27.3.2018 1 139,43 stravenky 27.3.2018 KZ/2018 prevodný príkaz
23 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8205299400 29.3.2018 36,98 telefon 29.3.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
24 36754749 CBS,spol.s.r.o., Banská Bystrica 18030544 6.4.2018 577,50 knižná publikácia 6.4.2018 5/2018 prevodný príkaz
25 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810167 6.4.2018 296,84 plyn 6.4.2018 41/2005 prevodný príkaz
26 162957 IVeS org. pre inf. VS, Košice 5590027351 6.4.2018 71,70 program pre mzdy 6.4.2018 R_00390/2008 prevodný príkaz
27 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420180472 11.4.2018 117,60 zodpovedná osoba 11.4.2018 2018-ZO3427 prevodný príkaz
28 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318019042 11.4.2018 22,08 ADSL linka 11.4.2018 5729641283 prevodný príkaz
29 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8205985096 11.4.2018 14,38 telefon 11.4.2018 9900880107 prevodný príkaz
30 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200016185 13.4.2018 10,76 ochrana objektu 13.4.2018 904383061 prevodný príkaz
31 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810210 24.4.2018 312,19 plyn 24.4.2018 41/2005 prevodný príkaz
32 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830249 24.4.2018 63,38 el. energia 24.4.2018 41/2005 prevodný príkaz
33 151866 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 260028041 24.4.2018 7,09 publikácia 24.4.2018 7/2018 prevodný príkaz
34 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8850015198 24.4.2018 47,33 vodné, stočné 24.4.2018 55/99-Lv prevodný príkaz
35 36548332 DeArt s.r.o., Levice 180123 24.4.2018 24,00 deratizácia 24.4.2018 8/2018 prevodný príkaz
36 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8207292058 25.4.2018 35,17 telefon 25.4.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
37 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2218040722 27.4.2018 305,38 kancelárske potreby 27.4.2018 9/2018 prevodný príkaz
38 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810251 30.4.2018 164,77 plyn 30.4.2018 41/2005 prevodný príkaz
39 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318024382 11.5.2018 22,08 ADSL linka 11.5.2018 5729641283 prevodný príkaz
40 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8207983128 11.5.2018 15,19 zelefon 11.5.2018 9900880107 prevodný príkaz
41 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830343 21.5.2018 -28,40 21.5.2018 21.5.2018 41/2005 prevodný príkaz
42 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830414 21.5.2018 63,38 el. energia 21.5.2018 41/2005 prevodný príkaz
43 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810301 29.5.2018 164,77 plyn 29.5.2018 41/2005 prevodný príkaz
44 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1690216601 30.5.2018 113,82 publikácia 30.5.2018 prevodný príkaz
45 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8209296006 30.5.2018 34,98 telefon 30.5.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
46 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420180572 30.5.2018 58,80 zodpovedná osoba 30.5.2018 2018-ZO3427 prevodný príkaz
47 31396674 Up Slovensko, s.r.o., Bratislava 118056158 4.6.2018 911,54 stravenky 4.6.2018 KZ/2018 prevodný príkaz
48 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8209990523 12.6.2018 14,57 telefon 12.6.2018 9900880107 prevodný príkaz
49 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810361 12.6.2018 164,77 plyn 12.6.2018 41/2005 prevodný príkaz
50 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830500 12.6.2018 63,38 el. energia 12.6.2018 41/2005 prevodný príkaz
51 46303502 BENESTRA s.r.o., Bratislava 4318027819 19.6.2018 29,28 ADSL linka 19.6.2018 5729641283 prevodný príkaz
52 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420180672 22.6.2018 58,80 zodpovedná osoba 22.6.2018 2018-ZO3427 prevodný príkaz
53 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8211313682 25.6.2018 36,47 telefon 25.6.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
54 31592503 Poradca podnikateľa, s.r.o., Žilina 84159848 2.7.2018 56,80 publikácia 2.7.2018 predplatné prevodný príkaz
55 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 202820032 2.7.2018 12,79 ostatné služby 2.7.2018 41/2005 prevodný príkaz
56 46303502 BENESTRA, s.r.o., Bratislava 4318032793 10.7.2018 29,28 ADSL linka 10.7.2018 5729641283 prevodný príkaz
57 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8212115033 12.7.2018 14,40 telefon 12.7.2018 9900880107 prevodný príkaz
58 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810361 12.7.2018 164,77 plyn 12.7.2018 49EP2006 prevodný príkaz
59 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 904383061 18.7.2018 10,76 ochrana objektu 18.7.2018 904383061 prevodný príkaz
60 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8850033869 18.7.2018 23,66 vodné, stočné 18.7.2018 55/99-LV prevodný príkaz
61 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830585 18.7.2018 63,38 el. energia 18.7.2018 49EP2006 prevodný príkaz
62 44031483 EuroTRADING s.r.o.. Košice 1420180772 25.7.2018 58,80 zodpovedná osoba 25.7.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
63 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8213379256 25.7.2018 36,98 telefon 25.7.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
64 31396674 UP Slovensko, Bratislava 118081741 6.8.2018 1215,39 stravenky 6.8.2018 KZ/2018 prevodný príkaz
65 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810474 7.8.2018 164,77 plyn 7.8.2018 49EP2006 prevodný príkaz
66 46303502 BENESTRA, Bratislava 4318037377 7.8.2018 29,28 ADSL linka 7.8.2018 5729641283 prevodný príkaz
67 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8214053387 7.8.2018 14,38 telefon 7.8.2018 9900880107 prevodný príkaz
68 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420180872 9.8.2018 58,8 zodpovedná osoba 9.9.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
69 36622711 Hotel Flora, Dudince 1134318 9.8.2018 1708,96 zraz mladých astronomov 9.9.2018 10/2018 prevodný príkaz
70 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830672 21.8.2018 63,38 el. energia 21.8.2018 49EP2006 prevodný príkaz
71 31592503 Poradca podnikateľa, Žilina 5918022259 22.8.2018 180 videoškolenia 22.8.2018 predplatné prevodný príkaz
72 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1690330401 24.8.2018 113,82 CD - personalista 24.8.2018 013/2015 prevodný príkaz
73 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8215339965 31.8.2018 36,98 telefon 31.8.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
74 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8216017245 12.9.2018 14,38 telefon 12.9.2018 9900880107 prevodný príkaz
75 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420180972 12.9.2018 58,80 zodpovedná osoba 12.9.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
76 46303502 BENESTRA, s.r.o., Bratislava 4318043674 18.9.2018 29,28 ADSL linka 18.9.2018 5729641283 prevodný príkaz
77 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830756 18.9.2018 63,38 el. energia 18.9.2018 49EP2006 prevodný príkaz
78 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810528 18.9.2018 164,77 plyn 18.9.2018 49EP2006 prevodný príkaz
79 11987090 Vaníková Ľubomíra, Levice 1052018 20.9.2018 80,00 BOZP a PO 20.9.2018 21/PZS/2015 prevodný príkaz
80 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 2021868301 25.9.2018 36,98 telefon 25.9.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
81 36520284 Comix, s.r.o., Levice 180700 2.10.2018 399,00 tlačiaren 2.10.2018 11/2018 prevodný príkaz
82 46303502 BENESTRA, s.r.o., Bratislava 4318047405 8.10.2018 0,36 ADSL linka 8.10.2018 5729641283 prevodný príkaz
83 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810583 9.10.2018 164,77 plyn 9.10.2018 49EP2006 prevodný príkaz
84 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8217999182 9.10.2018 14,38 telefon 9.10.2018 9900880107 prevodný príkaz
85 36520284 Comix, s.r.o., Levice 180709 9.10.2018 99,80 toner 9.10.2018 12/2018 prevodný príkaz
86 35692715 AGEM Computers, s.r.o., Bratislava 2185009051 9.10.2018 651,58 PC 9.10.2018 13/2018 prevodný príkaz
87 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 20380843 16.10.2018 63,38 el. energia 16.10.2018 49EP2006 prevodný príkaz
88 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Bratislava 8850033869 16.10.2018 26,03 vodné, stočné 16.10.2018 55/99-LV prevodný príkaz
89 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420181072 17.10.2018 58,80 zodpovedná osoba 17.10.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
90 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Žilina 200041197 17.10.2018 10,76 ochrana objektu 17.10.2018 904383061 prevodný príkaz
91 36548332 DeArt s.r.o., Levice 180515 17.10.2018 24,00 deratizácia 17.10.2018 14/2018 prevodný príkaz
92 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8219302345 24.10.2018 36,98 telefon 24.10.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
93 46933000 TOMIRA s.r.o., Košice 1020181007 24.10.2018 195,72 vypracovanie projektu 24.10.2018 6/2018 prevodný príkaz
94 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420181172 12.11.2018 58,80 zodpovedná osoba 12.11.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
95 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8219992958 14.11.2018 14,59 telefon 14.11.2018 9900880107 prevodný príkaz
96 46303502 BENESTRA, Bratislava 4318052062 14.11.2018 14,82 ADSL linka 14.11.2018 5729641283 prevodný príkaz
97 31396674 UP Slovensko, Bratislava 1181227071 14.11.2018 1 519,24 stravenky 14.11.2018 KZ/2018 prevodný príkaz
98 30004055 HASLEX, Levice 2018443 14.11.2018 67,68 servis has. prístrojov 14.11.2018 16 prevodný príkaz
99 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 2218112109 14.11.2018 415,24 učebné a kancel. pomôcky 14.11.2018 17 prevodný príkaz
100 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810639 15.11.2018 164,77 plyn 15.11.2018 49EP2006 prevodný príkaz
101 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203830925 15.11.2018 63,38 elektrika 15.11.2018 49EP2006 prevodný príkaz
102 3133532 Eset spol.s.r.o., Bratislava 201859011 20.11.2018 416,30 licencia na 2 roky/11 PC 20.11.2018 18 prevodný príkaz
103 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 202820067 20.11.2018 84,00 servis kotla UK 20.11.2018 49EP2006 prevodný príkaz
104 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 20180319 20.11.2018 427,50 astronom. Ročenka 20.11.2018 19 prevodný príkaz
105 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8221306191 27.11.2018 36,98 telefon 27.11.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
106 35107855 Petrík Karol Ing., Hlohovec 201836 27.11.2018 1 858,50 CCD kamera, Starlight 27.11.2018 20 prevodný príkaz
107 31592503 Poradca podnikateľa, Žilina 52583535 3.12.2018 11,20 publokácia 3.12.2018 predplatné prevodný príkaz
108 415979 Slovenský červený kríž, Levice 10218 6.12.2018 100,00 preškol.zamestnancov 6.12.2018 22 prevodný príkaz
109 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Bratislava 1690417101 6.12.2018 125,82 CD - personalista 6.12.2018 2015/013 prevodný príkaz
110 46303502 BENESTRA, Bratislava 1690417101 11.12.2018 14,82 ADSL linka 11.12.2018 5729641283 prevodný príkaz
111 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 8222005857 11.12.2018 14,52 telefon 11.12.2018 9900880107 prevodný príkaz
112 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810693 11.12.2018 164,77 plyn 11.12.2018 49EP2006 prevodný príkaz
113 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203831009 11.12.2018 63,38 elektrika 11.12.2018 49EP2006 prevodný príkaz
114 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 1420181272 11.12.2018 58,80 zodpovedná osoba 11.12.2018 2018-Z03427 prevodný príkaz
115 35107855 Petrík Karol Ing., Hlohovec 201841 19.12.2018 1 560,00 spektrograf, pointačný modul 19.12.2018 21 prevodný príkaz
116 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 20180691 21.12.2018 120,00 Kozmos - časopis 21.12.2018 23 prevodný príkaz
117 35763469 T Com - Slovak Telecom, Bratislava 2021868301 28.12.2018 36,98 telefón 28.12.2018 111723519Z112 prevodný príkaz
118 31396674 UP Slovensko, Bratislava 1181351197 31.12.2018 862,17 stravné lístky 31.12.2018 KZ/2018 prevodný príkaz
119 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203831089 31.12.2018 -32,68 elektrina 49EP2006 prevodný príkaz
120 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810804 31.12.2018 -395,87 plyn 49EP2006 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Číslo objednávky Číslo zmluvy Spôsob úhrady
119 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 203831089 31.12.2018 -32,68 elektrina 49EP2006 prevodný príkaz
120 36565482 ENERGO-SK, a.s., Nitra 201810804 31.12.2018 -395,87 plyn 49EP2006 prevodný príkaz
1 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 5100014131 14.1.2019 14,38 telefon 14.1.2019 9900880107 prevodný príkaz
2 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201910012 14.1.2019 164,77 plyn 14.1.2019 49EP2006 prevodný príkaz
3 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319013111 14.1.2019 14,82 ADSL linka 14.1.2019 5729641283 prevodný príkaz
4 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. , Žilina 90438306 14.1.2019 10,76 ochrana objektu 14.1.2019 904383061 prevodný príkaz
5 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203930008 15.1.2019 63,38 el. energia 15.1.2019 49EP2006 prevodný príkaz
6 36743852 WebHouse , Trnava 619003690 16.1.2019 14,28 domena 16.1.2019 prevodný príkaz
7 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420190172 17.1.2019 58,80 zodpovedná osoba 17.1.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
8 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. , Nitra 8850064675 23.1.2019 16,56 vodné, stočné 23.1.2019 55/99-LV prevodný príkaz
9 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8225371290 24.1.2019 36,98 telefon 24.1.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
10 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420190272 6.2.2019 58,80 zodpovedná osoba 6.2.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
11 46534831 Hľadam farby.sk,s.r.o. , Nitra 301122343 6.2.2019 647,90 toner 6.2.2019 1/2019 prevodný príkaz
12 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8226077950 8.2.2019 14,38 telefon 8.2.2019 9900880107 prevodný príkaz
13 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319006779 12.2.2019 14,82 ADSL linka 12.2.2019 5729641283 prevodný príkaz
14 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201910058 13.2.2019 164,77 plyn 13.2.2019 49EP2006 prevodný príkaz
15 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. , Želiezovce 2219020285 13.2.2019 183,86 čistiace a kancelárske potreby 13.2.2019 2/2019 prevodný príkaz
16 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 20390047 19.2.2019 59,28 el. energia 19.2.2019 49EP2006 prevodný príkaz
17 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1690502901 19.2.2019 113,82 CD - personalista 19.2.2019 prevodný príkaz
18 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8227410512 26.2.2019 36,98 telefon 26.2.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
19 36743852 WebHouse , Trnava 719015057 6.3.2019 51,70 web house 6.3.2019 123752 prevodný príkaz
20 35966696 AGV servis , Thorná Seč 20190144 7.3.2019 811,92 servis auta 7.3.2019 3/2019 prevodný príkaz
21 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420190372 13.3.2019 58,80 zodpovedná osoba 13.3.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201910111 13.3.2019 164,77 plyn 13.3.2019 49EP2006 prevodný príkaz
23 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319013111 13.3.2019 14,82 ADSL linka 13.3.2019 5729641283 prevodný príkaz
24 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203930142 13.3.2019 59,28 el. energia 13.3.2019 49EP2006 prevodný príkaz
25 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8229466084 27.3.2019 36,98 telefon 27.3.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
26 162957 IVeS org. pre inf. VS , Košice 5590030126 27.3.2019 71,70 program pre mzdy 27.3.2019 R-00390/20089 prevodný príkaz
27 36548332 DeArt s.r.o. Košice 190115 2.4.2019 36,00 deratizácia 2.4.2019 4/2019 prevodný príkaz
28 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8228124389 2.4.2019 14,38 telefon 2.4.2019 9900880107 prevodný príkaz
29 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319017119 8.4.2019 14,82 ADSL linka 8.4.2019 5729641283 prevodný príkaz
30 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190472 10.4.2019 58,80 zodpovedná osoba 10.4.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
31 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8230189765 10.4.2019 14,38 telefon 10.4.2019 9900880107 prevodný príkaz
32 151866 Ministerstvo vnútra SR Bratislava 260032099 11.4.2019 7,09 publikácia 11.4.2019 predplatné prevodný príkaz
33 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Žilina 200015541 17.4.2019 10,76 ochrana objektu 17.4.2019 904383061 prevodný príkaz
34 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930241 18.4.2019 67,57 el. energia 18.4.2019 49EP2006 prevodný príkaz
35 31396674 UP Slovensko, s.r.o. Bratislava 119041899 18.4.2019 1 676,80 strvovacie kupóny 18.4.2019 12696 prevodný príkaz
36 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8231538018 24.4.2019 36,98 telefon 24.4.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
37 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Nitra 8950014197 26.4.2019 23,66 vodné, stočné 26.4.2019 55/99-LV prevodný príkaz
38 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910178 6.5.2019 217,45 plyn 6.5.2019 49EP2006 prevodný príkaz
39 36520284 COMIX spol. s.r.o. Levice 190334 7.5.2019 67,80 toner do tlačiarne 7.5.2019 5/2019 prevodný príkaz
40 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190572 7.5.2019 58,80 zodpovedná osoba 7.5.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
41 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319019689 9.5.2019 14,82 ADSL linka 9.5.2019 5729641283 prevodný príkaz
42 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930334 9.5.2019 15,14 el. energia 9.5.2019 49EP2006 prevodný príkaz
43 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910232 14.5.2019 159,07 plyn 14.5.2019 49EP2006 prevodný príkaz
44 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930360 14.5.2019 67,57 el. energia 14.5.2019 49EP2006 prevodný príkaz
45 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8232265370 14.5.2019 14,38 telefon 14.5.2019 9900880107 prevodný príkaz
46 46490213 Nakladateľstvo FORUM Bratislava 1690610501 23.5.2019 113,82 CD - personalista 23.5.2019 2015/013 prevodný príkaz
47 35692715 AGEM Coputers, s.r.o. Bratislava 2195004187 23.5.2019 444,95 monitor, klávesnica, toner 23.5.2019 7/2019 prevodný príkaz
48 3304896 ASTRINIX PC Bratislava 2019010 23.5.2019 794,00 kalibračný modul, adaptér 23.5.2019 6/2019 prevodný príkaz
49 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8233626970 27.5.2019 36,98 telefon 27.5.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
50 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910286 27.5.2019 159,07 plyn 27.5.2019 49EP2006 prevodný príkaz
51 34280383 Valkovičová Alexandra Michel Levice 642019 30.5.2019 44,00 pečiatka 30.5.2019 8/2019 prevodný príkaz
52 14117401 Progres -Valkovič Levice 2019006 7.6.2019 109,66 rezivo - červený smrek 7.6.2019 9/2019 prevodný príkaz
53 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190672 12.6.2019 58,80 zodpovedná osoba 12.6.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
54 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319027160 12.6.2019 14,82 ADSL linka 12.6.2019 5729641283 prevodný príkaz
55 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8234364062 18.6.2019 14,56 telefon 18.6.2019 9900880107 prevodný príkaz
56 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930453 18.6.2019 67,57 el. energia 18.6.2019 49EP2006 prevodný príkaz
57 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910330 18.6.2019 159,07 plyn 18.6.2019 49EP2006 prevodný príkaz
58 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8235731924 25.6.2019 36,98 telefon 25.6.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
59 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 202920036 2.7.2019 13,21 emisie 2.7.2019 49EP2006 prevodný príkaz
60 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319030557 9.7.2019 14,82 ADSL linka 9.7.2019 5729641283 prevodný príkaz
61 46490213 Nakladateľstvo FORUM Bratislava 1690697701 9.7.2019 113,82 CD - personalista 9.7.2019 2015/013 prevodný príkaz
62 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910383 9.7.2019 159,07 plyn 9.7.2019 49EP2006 prevodný príkaz
63 31396674 UP Slovensko, s.r.o. Bratislava 119068818 10.7.2019 2 018,30 strvovacie kupóny 10.7.2019 12696 prevodný príkaz
64 36520284 COMIX spol. s.r.o. Levice 190514 10.7.2019 29,98 USB HUB 4 porty 10.7.2019 10/2019 prevodný príkaz
65 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190772 11.7.2019 58,80 zodpovedná osoba 11.7.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
66 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8236474192 15.7.2019 14,53 telefon 15.7.2019 9900880107 prevodný príkaz
67 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930546 15.7.2019 67,57 el. energia 15.7.2019 49EP2006 prevodný príkaz
68 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. Žilina 200034400 15.7.2019 10,76 ochrana objektu 15.7.2019 904383061 prevodný príkaz
69 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. Nitra 8950032575 23.7.2019 28,39 vodné, stočné 23.7.2019 55/99-LV prevodný príkaz
70 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. Žilina 5919019745 31.7.2019 180,00 videoškolenie 31.7.2019 predplatné prevodný príkaz
71 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8237853687 30.7.2019 36,98 telefon 30.7.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
72 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319034908 13.8.2019 14,82 ADSL linka 13.8.2019 5729641283 prevodný príkaz
73 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 203930639 13.8.2019 67,57 el. energia 13.8.2019 49EP2006 prevodný príkaz
74 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8238605733 13.8.2019 13,78 telefon 13.8.2019 9900880107 prevodný príkaz
75 11990112 Pavel Janig - Termofix Ipeľský Sokolec 2019054 13.8.2019 864,10 garážová brána a montáž 13.8.2019 11/2019 prevodný príkaz
76 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190872 21.8.2019 58,80 zodpovedná osoba 21.8.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
77 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. Želiezovce 2219081555 21.8.2019 169,62 čistiace a kancelárske potreby 21.8.2019 12/2019 prevodný príkaz
78 43685943 Jana Mičová Levice 20190003 27.8.2019 129,30 záclona 27.8.2019 13/2019 prevodný príkaz
79 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8239993636 30.8.2019 36,98 telefon 30.8.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
80 472581314 SWAN,a.s. Bratislava 4319038468 9.9.2019 14,82 ADSL linka 9.9.2019 5729641283 prevodný príkaz
81 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 201910490 12.9.2019 159,07 plyn 12.9.2019 49EP2006 prevodný príkaz
82 36565482 ENERGO-SK, a.s. Nitra 20390732 12.9.2019 67,57 el. energia 12.9.2019 49EP2006 prevodný príkaz
83 44031483 EuroTRADING s.r.o. Košice 1420190972 12.9.2019 58,80 zodpovedná osoba 12.9.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
84 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8140750072 12.9.2019 13,78 telefon 12.9.2019 9900880107 prevodný príkaz
85 35763469 T Com - Slovak Telecom Bratislava 8242147558 30.9.2019 36,98 telefon 30.9.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
86 11987090 Vaníková Ľubomíra , Levice 1222019 2.10.2019 50,00 zabezpečenie BOZP a PO 2.10.2019 21/PZS/2015 prevodný príkaz
87 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319043246 7.10.2019 14,82 ADSL linka 7.10.2019 5729641283 prevodný príkaz
88 36371271 Poradca s.r.o. , Žilina 84175304 10.10.2019 56,80 publokácia - preplatné 10.10.2019 predplatné prevodný príkaz
89 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420191072 10.10.2019 58,80 zodpovedná osoba 10.10.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
90 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201910543 10.10.2019 159,07 plyn 10.10.2019 49EP2006 prevodný príkaz
91 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203930825 10.10.2019 67,57 el. energia 10.10.2019 49EP2006 prevodný príkaz
92 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8242914583 15.10.2019 14,03 telefon 15.10.2019 9900880107 prevodný príkaz
93 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. , Žilina 200048200 15.10.2019 10,76 ochrana objektu 15.10.2019 904383061 prevodný príkaz
94 36548332 De-Art s.r.o. , Levice 190501 22.10.2019 36,00 deratizácia 22.10.2019 14/2019 prevodný príkaz
95 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. , Nitra 8950047025 22.10.2019 16,75 vodné, stočné 22.10.2019 55/99-LV prevodný príkaz
96 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8244327806 30.10.2019 36,98 telefon 30.10.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
97 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201910597 12.11.2019 157,07 plyn 12.11.2019 49EP2006 prevodný príkaz
98 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8245136298 12.11.2019 13,78 telefon 12.11.2019 9900880107 prevodný príkaz
99 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319047991 12.11.2019 14,82 ADSL linka 12.11.2019 5729641283 prevodný príkaz
100 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420191172 12.11.2019 58,80 zodpovedná osoba 12.11.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
101 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 20390918 14.11.2019 65,57 el. energia 14.11.2019 49EP2006 prevodný príkaz
102 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. , Želiezovce 2219112264 14.11.2019 218,88 čistiace a kancelárske potreby 14.11.2019 16/2019 prevodný príkaz
103 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1690835601 27.11.2019 113,82 CD - personalista 27.11.2019 2015/013 prevodný príkaz
104 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8246565893 27.11.2019 36,98 telefon 27.11.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
105 415979 Slovenský červený kríž , Levice 10919 27.11.2019 100,00 školenie prvej pomoci 27.11.2019 17/2019 prevodný príkaz
106 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1690764101 5.12.2019 113,82 CD - personalista 5.12.2019 2015/013 prevodný príkaz
107 52526534 Astronix PC , Hlohovec 2019007 5.12.2019 1 167,00 filtrové koleso, hmlový filter 5.12.2019 18/2019 prevodný príkaz
108 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 20190650 5.12.2019 157,07 plyn 5.12.2019 49EP2006 prevodný príkaz
109 11990112 Pavel Janig - Termofix , Ipeľský Sokolec 2019076 6.12.2019 1 849,44 garážová brána a montáž 6.12.2019 15/2019 prevodný príkaz
110 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319053391 6.12.2019 14,82 ADSL linka 6.12.2019 5729641283 prevodný príkaz
111 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420191272 11.12.2019 58,80 zodpovedná osoba 11.12.2019 2018-Z03427 prevodný príkaz
112 31396674 UP Slovensko, s.r.o. , Bratislava 119121955 11.12.2019 1 126,80 strvovacie kupóny 11.12.2019 12696 prevodný príkaz
113 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň , Hurbanovo 20190549 11.12.2019 604,00 ročenka, kalendár otočná mapa 11.12.2019 19/2019 prevodný príkaz
114 47996081 Zuzana Luptáková , Hronské Kosihy 902019 12.12.2019 200,00 spracovanie auditu zdravotnej služby 12.12.2019 22/2019 prevodný príkaz
115 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8247343059 12.11.2019 13,82 telefon 12.11.2019 9900880107 prevodný príkaz
116 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203931011 12.12.2019 65,57 el. energia 12.12.2019 49EP2006 prevodný príkaz
117 35692715 AGEM Coputers, s.r.o. , Bratislava 2195010589 13.12.2019 361,19 telefon, karta, softver 13.12.2019 25/2019 prevodný príkaz
118 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 202920082 19.12.2019 120,00 odbor. Prehliadka TNS 19.12.2019 23/2019 prevodný príkaz
119 52526534 Astronix PC , Hlohovec 2019010 19.12.2019 999,00 filtrové koleso, hmlový filter 19.12.2019 21/2019 prevodný príkaz
120 Pamo - elektro, s.r.o. , Bánov 19005 19.12.2019 562,55 servis kotla na UK 19.12.2019 24/2019 prevodný príkaz
121 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8248777138 20.12.2019 36,98 telefon 20.12.2019 111723519Z112 prevodný príkaz
122 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň , Hurbanovo 20190673 20.12.2019 156,00 šasopis Kozmos 20.12.2019 20/2019 prevodný príkaz
123 31396674 UP Slovensko, s.r.o. , Bratislava 119126057 27.12.2019 892,20 strvovacie kupóny 27.12.2019 12696 prevodný príkaz
124 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. , Želiezovce 2219122684 27.12.2019 264,88 čistiace a kancelárske potreby 27.12.2019 26/2019 prevodný príkaz
IČO Dodávateľ VS Dátum prijatia Obnos s DPH Popis Dátum úhrady Číslo objednávky Číslo zmluvy Spôsob úhrady
1 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200172 14.1.2020 58,80 zodpovedná osoba 14.1.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
2 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4319013111 14.1.2020 14,82 ADSL linka 14.1.2020 5729641283 prevodný príkaz
3 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8249560654 16.1.2020 13,78 telefon 16.1.2020 9900880107 prevodný príkaz
4 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. , Žilina 200004515 16.1.2020 12,92 ochrana objektu 16.1.2020 904383061 prevodný príkaz
5 36743852 WebHouse , Trnava 2002896 17.1.2020 14,28 domena 17.1.2020 27.9.7383 prevodný príkaz
6 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. , Nitra 8950063829 24.1.2020 17,23 vodné, stočné 24.1.2020 55/99-LV prevodný príkaz
7 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8251003994 27.1.2020 36,98 telefon 27.1.2020 115214787D100 prevodný príkaz
8 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200074 4.2.2020 171,08 plyn 4.2.2020 49EP2006 prevodný príkaz
9 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320005308 11.2.2020 14,82 ADSL linka 11.2.2020 5729641283 prevodný príkaz
10 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 14200272 11.2.2020 58,80 zodpovedná osoba 11.2.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
11 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8251768461 11.2.2020 13,84 telefon 11.2.2020 9900880107 prevodný príkaz
12 37199986 Mgr. Švecová Gabriela , Nitra 22020 11.2.2020 70,00 školenie kuriča 11.2.2020 2020001 prevodný príkaz
13 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. , Želiezovce 2220020222 13.2.2020 160,43 čistiace a kancelárske potreby 13.2.2020 2020002 prevodný príkaz
14 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200118 17.2.2020 171,08 plyn 17.2.2020 49EP2006 prevodný príkaz
15 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200030 17.2.2020 64,44 el. energia 17.2.2020 49EP2006 prevodný príkaz
16 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8253274542 27.2.2020 36,98 telefon 27.2.2020 115214787D100 prevodný príkaz
17 36743852 WebHouse , Trnava 720014316 28.2.2020 51,70 web house 28.2.2020 123752 prevodný príkaz
18 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320008533 9.3.2020 14,82 ADSL linka 9.3.2020 5729641283 prevodný príkaz
19 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1690837501 10.3.2020 113,82 CD - personalista 10.3.2020 2015/013 prevodný príkaz
20 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 6603968464 10.3.2020 14,05 telefon 10.3.2020 9900880107 prevodný príkaz
21 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200171 10.3.2020 171,08 plyn 10.3.2020 49EP2006 prevodný príkaz
22 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200004 10.3.2020 65,57 el. energia 10.3.2020 49EP2006 prevodný príkaz
23 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 14200372 11.3.2020 58,80 zodpovedná osoba 11.2.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
24 162957 IVeS org. pre inf. VS , Košice 5590032803 20.3.2020 71,70 program pre mzdy 20.3.2020 R-00390/20089 prevodný príkaz
25 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200123 20.3.2020 64,44 el. energia 20.3.2020 49EP2006 prevodný príkaz
26 36548332 DeArt s.r.o. , Košice 200089 26.3.2020 36,00 deratizácia 26.3.2020 2020003 prevodný príkaz
27 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8253274542 26.3.2020 36,98 telefon 26.3.2020 115214787D100 prevodný príkaz
28 31396674 UP Slovensko, s.r.o. , Bratislava 120029801 27.3.2020 2 141,79 strvovacie kupóny 27.3.2020 KZ2020 prevodný príkaz
29 36520284 COMIX spol. s.r.o. , Levice 200247 7.4.2020 199,99 toner do tlačiarne 7.4.2020 2020004 prevodný príkaz
30 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200472 8.4.2020 58,80 zodpovedná osoba 8.4.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
31 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320012463 8.4.2020 14,82 ADSL linka 8.4.2020 5729641283 prevodný príkaz
32 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. , Žilina 200004515 14.4.2020 10,76 ochrana objektu 14.4.2020 904383061 prevodný príkaz
33 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200216 17.4.2020 64,44 el. energia 17.4.2020 49EP2006 prevodný príkaz
34 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200225 17.4.2020 200,23 plyn 10.3.2020 49EP2006 prevodný príkaz
35 36550949 Západoslovenská vodárenská spol. , Nitra 8950010225 17.4.2020 22,16 vodné, stočné 17.4.2020 55/99-LV prevodný príkaz
36 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8256288261 17.4.2020 11,61 telefon 17.4.2020 9900880107 prevodný príkaz
37 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8257806181 28.4.2020 36,98 telefon 28.4.2020 115214787D100 prevodný príkaz
38 151866 Ministerstvo vnútra SR , Bratislava 260036028 28.4.2020 7,09 publikácia 28.4.2020 predplatné prevodný príkaz
39 36520284 COMIX spol. s.r.o. , Levice 200282 4.5.2020 14,98 mikrofon s klipsou 4.5.2020 2020005 prevodný príkaz
40 36761176 MIRA OFFICE s.r.o. , Želiezovce 2220051128 7.5.2020 139,93 čistiace potreby 7.5.2020 2020006 prevodný príkaz
41 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320016617 11.5.2020 14,82 ADSL linka 11.5.2020 5729641283 prevodný príkaz
42 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200572 12.5.2020 58,80 zodpovedná osoba 12.5.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
43 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8258559042 15.5.2020 13,78 telefon 15.5.2020 9900880107 prevodný príkaz
44 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8260084512 26.5.2020 36,98 telefon 26.5.2020 115214787D100 prevodný príkaz
45 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200286 14.5.2020 173,88 plyn 14.5.2020 49EP2006 prevodný príkaz
46 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200335 26.5.2020 13,26 el. energia 26.5.2020 49EP2006 prevodný príkaz
47 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200309 26.5.2020 59,58 el. energia 26.5.2020 49EP2006 prevodný príkaz
48 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200330 28.5.2020 595,42 plyn 28.5.2020 49EP2006 prevodný príkaz
49 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320022047 5.6.2020 14,82 ADSL linka 5.6.2020 5729641283 prevodný príkaz
50 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 142020672 5.6.2020 58,80 zodpovedná osoba 5.6.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
51 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8262082704 11.6.2020 13,78 telefon 11.6.2020 9900880107 prevodný príkaz
52 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1691026001 11.6.2020 113,82 CD - personalista 11.6.2020 2015/013 prevodný príkaz
53 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200378 11.6.2020 106,90 plyn 11.6.2020 49EP2006 prevodný príkaz
54 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200428 11.6.2020 59,58 el. energia 11.6.2020 49EP2006 prevodný príkaz
55 31396674 UP Slovensko, s.r.o. , Bratislava 120056025 16.6.2020 1 529,85 strvovacie kupóny 16.6.2020 KZ2020 prevodný príkaz
56 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8262539413 25.6.2020 39,31 telefon 25.6.2020 115214787D100 prevodný príkaz
57 36371271 Poradca s.r.o. , Žilina 84188775 1.7.2020 64,00 publikácia 1.7.2020 predplatné prevodný príkaz
58 11987090 Vaníková Ľubomíra , Levice 1062020 3.7.2020 95,00 školenie BOZP 3.7.2020 21/PZS/2015 prevodný príkaz
59 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o. , Žilina 200038762 9.7.2020 10,76 ochrana objektu 9.7.2020 904383061 prevodný príkaz
60 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320025634 9.7.2020 14,82 ADSL linka 9.7.2020 5729641283 prevodný príkaz
61 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200378 16.7.2020 106,90 plyn 16.7.2020 49EP2006 prevodný príkaz
62 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200521 16.7.2020 59,58 el. energia 16.7.2020 49EP2006 prevodný príkaz
63 voľné číslo
64 voľné číslo
65 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8263967436 16.7.2020 13,88 telefon 16.7.2020 9900880107 prevodný príkaz
66 31592503 Poradca podnikateľa s.r.o. , Žilina 5920016724 22.7.2020 204,00 videoškolenia 22.7.2020 predplatné prevodný príkaz
67 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8264422245 28.7.2020 39,98 telefon 28.7.2020 115214787D100 prevodný príkaz
68 33818321 Račko Jozef AUTOBATERIE , Levice 2020007 28.7.2020 99,60 autobatéria 28.7.2020 2020008 prevodný príkaz
69 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8265829842 11.8.2020 14,65 telefon 11.8.2020 9900880107 prevodný príkaz
70 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200872 13.8.2020 58,80 zodpovedná osoba 13.8.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
71 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320030916 13.8.2020 14,82 ADSL linka 13.8.2020 5729641283 prevodný príkaz
72 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 2032000614 19.8.2020 59,58 el. energia 19.8.2020 49EP2006 prevodný príkaz
73 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200504 19.8.2020 106,90 plyn 19.8.2020 49EP2006 prevodný príkaz
74 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8266284238 26.8.2020 39,98 telefon 26.8.2020 115214787D100 prevodný príkaz
75 29194156 RAVEO s.r.o. , Otrokovice 8200311 3.9.2020 515,92 fázový idukcný motor 3.9.2020 2020007 prevodný príkaz
76 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200974 9.9.2020 58,80 zodpovedná osoba 9.9.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
77 31396674 UP Slovensko, s.r.o. , Bratislava 120080537 9.9.2020 2 039,80 strvovacie kupóny 9.9.2020 KZ2020 prevodný príkaz
78 472581314 SWAN,a.s. , Bratislava 4320035174 9.9.2020 22,02 ADSL linka 9.9.2020 5729641283 prevodný príkaz
79 465384831 Hladamfarby.sk s.r.o. , Bratislava 200111902 11.9.2020 273,30 teoner do tlačiarní 11.9.2020 2020010 prevodný príkaz
80 46490213 Nakladateľstvo FORUM , Bratislava 1691101301 21.9.2020 113,82 CD - personalista 21.9.2020 2015/013 prevodný príkaz
81 35763469 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8267678084 21.9.2020 14,65 telefon 21.9.2020 9900880107 prevodný príkaz
82 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 203200709 21.9.2020 59,58 el. energia 21.9.2020 49EP2006 prevodný príkaz
83 36565482 ENERGO-SK, a.s. , Nitra 201200560 21.9.2020 106,90 plyn 21.9.2020 49EP2006 prevodný príkaz
84 44031483 EuroTRADING s.r.o. , Košice 1420200772 21.9.2020 58,80 zodpovedná osoba 21.9.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
85 44031483 CBS spol. s.r.o. , Košice 20080151 22.9.2020 577,50 publikacie TH 22.9.2020 2020009 prevodný príkaz
86 8268135115 T Com - Slovak Telecom , Bratislava 8268135115 28.9.2020 39,98 telefon 28.9.2020 115214787D100 prevodný príkaz
87 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 201200614 9.10.2020 106,90 plyn 9.10.2020 49EP2006 prevodný príkaz
88 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 203200804 9.10.2020 59,58 el. energia 9.10.2020 49EP2006 prevodný príkaz
89 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice 1420201072 9.10.2020 58,80 zodpovedná osoba 9.10.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
90 472581314 SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 4320037668 9.10.2020 27,52 ADSL linka 9.10.2020 5729641283 prevodný príkaz
91 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8269609487 9.10.2020 13,90 telefón 9.10.2020 9900880107 prevodný príkaz
92 34689729 Helena Kyselová Hela, Nová ul. 6008/11, 93401 Levice 2020014 16.10.2020 122,48 čistiace potreby 16.10.2020 2020014 prevodný príkaz
93 31645976 Jablotron Slovakia s.r.o., Sasinkova 14, 01001 Žilina 200059449 16.10.2020 10,76 ochrana objektu 16.10.2020 904383061 prevodný príkaz
94 46616624 Robert Srna RST-servis, ul.Svätý Ján 2759/15, 93401 Levice 10032020 16.10.2020 316,82 ochrana objektu 16.10.2020 2020013 prevodný príkaz
95 36550949 Západoslovenská vodárenská spol., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94906 Nitra 8050004082 23.10.2020 22,27 vodné, stočné 23.10.2020 55/99-LV prevodný príkaz
96 3133532 ESET spol. s.r.o., Pionierska 9/A, 93102 Bratislava 202058115 23.10.2020 384,00 licencia ESET 23.10.2020 2020015 prevodný príkaz
97 36548332 DeArt s.r.o., Tekovská 16, 93401 Levice 200553 26.10.2020 36,00 deratizácia 26.10.2020 2020016
98 8268135115 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8269985333 26.10.2020 47,34 telefón 26.10.2020 115214787D100 prevodný príkaz
99 472581314 SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 4320042039 9.11.2020 14,82 ADSL linka 9.11.2020 5729641283 prevodný príkaz
100 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice 1420201172 9.11.2020 58,80 zodpovedná osoba 9.11.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
101 34129545 KEPS s.r.o., Hronská 4B/6170, 93401 Levice 2020155 9.11.2020 58,80 zodpovedná osoba 9.11.2020 2020012 prevodný príkaz
102 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 201200682 11.11.2020 106,90 plyn 11.11.2020 49EP2006 prevodný príkaz
103 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 203200900 11.11.2020 59,58 el. energia 11.11.2020 49EP2006 prevodný príkaz
104 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 5100014131 11.11.2020 13,78 telefón 11.11.2020 9900880107 prevodný príkaz
105 3004055 HASLEX-servis has.pr., Kpt.Nálepku 22, 93401 Levice 2020457 25.11.2020 117,36 servis hasiacich prístrojov 25.11.2020 2020018 prevodný príkaz
106 35692715 AGEM Coputers s.r.o., Panónska 42, 85101 Bratislava 2205022567 25.11.2020 956,24 notebook s príslušenstvom 25.11.2020 2020017 9900880107 prevodný príkaz
107 8268135115 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 2021868301 25.11.2020 37,00 telefón 25.11.2020 115214787D100 prevodný príkaz
108 52066657 OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov 10201797 30.11.2020 789,00 príslušenstvo k ďalekohľadu 30.11.2020 2020019 prevodný príkaz
109 31396674 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 120110213 4.12.2020 713,93 stravovacie kupóny 4.12.2020 KZ2020 prevodný príkaz
110 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Tulipánová 6, 93701 Želiezovce 2220123515 9.12.2020 239,52 kancelárske potreby 9.12.2020 2020020 prevodný príkaz
111 44031483 EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice 1420201272 9.12.2020 58,80 zodpovedná osoba 9.12.2020 2018-Z03427 prevodný príkaz
112 472581314 SWAN a.s., Borovská 6, 84104 Bratislava 4320045211 9.12.2020 14,82 ADSL linka 9.12.2020 5729641283 prevodný príkaz
113 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 201200743 16.12.2020 106,90 plyn 16.12.2020 49EP2006 prevodný príkaz
114 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 203200994 16.12.2020 59,58 el. energia 16.12.2020 49EP2006 prevodný príkaz
115 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Záhradnícka 46, 82108 Bratislava 169120541 16.12.2020 113,82 publikácia 16.12.2020 19.6.2015 prevodný príkaz
116 52066657 OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov 10202112 16.12.2020 179,00 okulár 16.12.2020 2020021 prevodný príkaz
117 35763469 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8273246176 16.12.2020 14,34 telefón 16.12.2020 9900880107 prevodný príkaz
118 46490213 Nakladateľstvo FORUM, Záhradnícka 46, 82108 Bratislava 1691240101 17.12.2020 348,00 publikácia 17.12.2020 19.6.2015 prevodný príkaz
119 164852 Slovenská ustredná hvezdáreň, Komárňanská 134, 94701 Hurbanovo 20200595 17.12.2020 933,50 publikácia 17.12.2020 2020022 prevodný príkaz
120 34279491 Dom náradia, Mestský Majer 5426/1A, 93401 Levice 2002150 18.12.2020 999,40 kosačka, píla, náradie 18.12.2020 2020025 prevodný príkaz
121 36565482 ENERGO-SK a.s., nám. Jána Pavla II. č.4, 95050 Nitra 202200074 18.12.2020 59,58 revízia 18.12.2020 20200111 49EP2006 prevodný príkaz
122 36553212 LEMAR Levice s.r.o., Dopravná 4787, 93401 Levice 20290 18.12.2020 1 588,00 kotol UK 18.12.2020 2020023 prevodný príkaz
123 36520284 COMIX spol. s.r.o., Kpt.Nálepku 64, 93405 Levice 200968 18.12.2020 876,00 Microsoft office 18.12.2020 2020024 prevodný príkaz
124 8268135115 T Com - Slovak Telecom, Nám.Slobody 6, 81762 Bratislava 8273711358 18.12.2020 37,00 telefón 18.12.2020 115214787D100 prevodný príkaz
125 52066657 OPTINO s.r.o., Trenčianska 452/13, 02001 Púchov 10202488 30.12.2020 790,00 mikroskop s príslušenstvom 30.12.2020 2020026 prevodný príkaz
126 35045060 Sirga - D.Chudý, Ku Bratke 1, 93405 Levice 2020048 30.12.2020 252,00 kancelársky papier 30.12.2020 2020027 prevodný príkaz
127 31396674 UP Slovensko, s.r.o., Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava 120119082 30.12.2020 2 820,02 stravovacie kupóny 30.12.2020 KZ2020 prevodný príkaz


Počítadlo prístupov: 390273 návštevníkov.