Tekovská hvezdáreň v Leviciach
Otváracie hodiny pre organizované skupiny/školy (potrebné nahlásiť sa vopred):
Po, Ut, St: 8:00 - 15:30
Otváracie hodiny pre verejnosť/individuálnych návštevníkov:
Št, Pi: 16:00 - 24:00, vstup každú celú hodinu

Úprava otváracích hodín pre verejnosť

V letných mesiacoch jún, júl, august je otváracia doba pre individuálnych návštevníkov predĺžená nasledovne:
štvrtok: od 16:00 do 24:00
piatok: od 16:00 do 24:00
Vstup je každú celú hodinu.Nové digitálne prenosné planetárium

Informácie a ponuka na tejto stránke.


Tekovská hvezdáreň v Leviciach je krajská rozpočtová organizácia Nitrianskeho samosprávneho kraja so samostatnou právnou subjektivitou s pôsobnosťou pre celé územie Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Bola založená 1. januára 1956 ako tretia na Slovensku.

    V súčasnosti vykonáva:
  • odborno-pozorovateľskú činnosť
  • poradenskú a výskumnú činnosť v oblasti astronómie a príbuzných prírodných vied
  • kultúrnu a osvetovú činnosť

Pozorovanie večernej a nočnej oblohy každý pracovný štvrtok a piatok do 24:00 hod.


Informácie o vesmírnej sonde AKATSUKI sú na tejto linke.

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z. a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti ZODPOVEDNÁ OSOBA: p. Bc. Katarína PAVLOVÁ, emailový kontakt zo@eurotrading.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

Zriaďovateľom Tekovskej hvezdárne v Leviciach je Nitriansky samosprávny kraj.

Počítadlo prístupov: 313595 návštevníkov.