Pracovníci hvezdárne

V súčasnosti vo hvezdárni pracujú

Meno a priezvisko Pracovná funkcia
RNDr. Jozef Kováč, PhD. riaditeľ
Mgr. Barbara Huszárová odborný pracovník - astronóm
Ing. Danica Ondíková odborný pracovník - metodik
Ján Otrekal odborný pracovník - astronóm
Ing. Jaroslava Kompanová ekonómkaPočítadlo prístupov: 320924 návštevníkov.