Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Identifikácia verejného obstarávateľa:


Názov: Tekovská hvezdáreň v Leviciach
IČO: 36102806
DIČ: 20214459000
Sídlo: Sokolovská 21, 934 01 Levice
Štatutárny zástupca: RNDr. Jozef Kováč, PhD., riaditeľ

Tekovská hvezdáreň v Leviciach je verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Zverejnenie zadávania zákazky

Výzva na predkladanie ponúk:

1. Zabezpečovanie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok - služby

2. Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 - služby


 

Informácie o oznámeniach a výzvach na predkladanie ponúk:

§ 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Predmet zákazky Zákazka z vecného hľadiska Zákazka z finančného hľadiska Oznámenia, výzvy Žiadosť o súťažné podklady Lehota na predkladanie ponúk, alebo žiadostí o účasť
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 27.1.2014 do 11:30 hod
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 Služby § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. Výzva na ponuku SP sa neposkytujú - viď výzva na ponuku 12.3.2014 do 11:00 hod

 

Oznámenie o výsledku zadávania zákaziek:

Predmet zákazky Úspešný uchádzač Cena bez DPH v EUR Cena s DPH v EUR Oznámenie o výsledku Odôvodnenie
Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava - 5.570,496 28.01.2014 Nutnosť zabezpečiť stravovanie zamestnancov od januára 2014
Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince - 1.947,- 12.03.2014 -

 

Súhrnná správa:

V súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa podľa zákona č. 95/2013 Z.z. § 99 ods. 2 zverejňuje súhrnná správa o zákazkách podľa § 91 ods. 1 písm. a) s cenami vyššími ako 1.000,- €

P.č. Hodnota zákazky Predmet zákazky Identifikácia úspešného uchádzača
1. štvrťrok 2014
1. 5.570,496 € Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava
2. 1.947,- € Hotelové služby pre letný astronomický tábor ZRAZ 2014 Hotel Flóra, s.r.o. Kúpeľná 101, 962 71 Dudince
2. štvrťrok 2014
- - - -
3. štvrťrok 2014
- - - -
4. štvrťrok 2014
3. 11.140,99 € Zabezpečenie stravovania zamestnancov formou stravných poukážok Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava


Počítadlo prístupov: 258573 návštevníkov.