Zmluvy

ZMLUVY

Prehľad zmlúv


 

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1996 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

P.č. Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
1. 55/99-Lv 01.07.1999 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou neurčito link
2. 406/2000 01.01.2000 DOPRING EKO, s.r.o. Zvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu neurčito link
3. 129/2003 01.01.2003 Slovenská pošta Používanie uzamykateľného poštového priečinka neurčito link
4. R_00390/2008 28.03.2008 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia neurčito link
5. 12/2011 21.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2014 link
6. 12/2011 21.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve 31.12.2014 link
7. 5729641283 12.08.2011 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení 12.02.2013 link
8. 43/2011 18.10.2011 Erika Ambrušová R&P demontáž 17 ks pôvodných okien, dodávka a montáž plastových okien 07.11.2011 link
9. 43/2011 28.10.2011 Erika Ambrušová R&P Dodatok k Zmluve o dielo č. 43/2011 07.11.2011 link
10. 6/2014 27.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2014 link
11. 111723519Z112 05.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.05.2016 link
12. 5729641283 18.07.2014 GTS Slovakia, s.r.o. Zmluva o pripojení - dodatok 18.07.2016 link
13. KZ 04.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2016 link
14. 21/PZS/2015 13.12.2014 Ľubomíra Vaníková Mandátna zmluva č. 21/PZS/2015 - zabezpečenie úkonov súvisiacich s pracovnou zdravoitnou službou neurčito link
15. 17.02.2015 Bonuscard regionálna zľavová karta neurčito
16. 3559002001 06.07.2015 Kooperativa poistenie PZP 30.06.2019 link
17. 0998024104 06.07.2015 Kooperativa úrazové poistenie prepravovaných osôb 30.06.2019 link
18. 5518023875 06.07.2015 Kooperativa havarijné poistenie MV 30.06.2019 link
19. 0808023800 06.07.2015 Kooperativa poistenie majetku 30.06.2019 link
20. 0808023800 09.12.2016 Kooperativa poistenie majetku-dodatok č. 1 30.06.2019 link
21. KZ/2017 31.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2017 link
Počítadlo prístupov: 258571 návštevníkov.