Zmluvy

Prehľad zmlúv


 

Povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z. z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1996 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Číslo zmluvy Podpísaná Zmluvná strana Predmet zmluvy Platí do link
55/99-Lv 01.07.1999 Západoslovenské vodárne a kanalizácie, š.p. Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou neurčito link
406/2000 01.01.2000 DOPRING EKO, s.r.o. Zvoz a likvidácia tuhého komunálneho odpadu neurčito link
129/2003 01.01.2003 Slovenská pošta Používanie uzamykateľného poštového priečinka neurčito link
41/2005 17.10.2006 Energo-SK, a.s. Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu 30.06.2021 link
7000313332 17.12.2007 Štátna pokladnica, a.s. Zmluva o bežnom účte - vlastná činnosť doba neurčitá link
7000313324 17.12.2007 Štátna pokladnica, a.s. Zmluva o bežnom účte - vlastné príjmy doba neurčitá link
7000313359 17.12.2007 Štátna pokladnica, a.s. Zmluva o bežnom účte - sociálny fond doba neurčitá link
7000313340 17.12.2007 Štátna pokladnica, a.s. Zmluva o bežnom účte - depozitný účet doba neurčitá link
R_00390/2008 28.03.2008 IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy Právo používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia neurčito link
12/2011 21.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2014 link
12/2011 21.02.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Dodatok č.1 ku Komisionárskej zmluve 31.12.2014 link
7000313332 02.03.2011 Štátna pokladnica, a.s. Dodatok č.1 k zmluve o bežnom účte doba neurčitá link
5729641283 12.08.2011 GTS Slovakia a.s. Zmluva o pripojení 12.02.2013 link
43/2011 18.10.2011 Erika Ambrušová R&P demontáž 17 ks pôvodných okien, dodávka a montáž plastových okien 07.11.2011 link
43/2011 28.10.2011 Erika Ambrušová R&P Dodatok k Zmluve o dielo č. 43/2011 07.11.2011 link
6/2014 27.01.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2014 link
111723519Z112 05.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 05.05.2016 link
111723519D110 05.05.2014 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 05.05.2016 link
5729641283 18.07.2014 GTS Slovakia, s.r.o. Zmluva o pripojení - dodatok 18.07.2016 link
KZ 04.12.2014 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2016 link
21/PZS/2015 13.12.2014 Ľubomíra Vaníková Mandátna zmluva č. 21/PZS/2015 - zabezpečenie úkonov súvisiacich s pracovnou zdravoitnou službou neurčito link
ZS2015 17.02.2015 Bonus Card, s.r.o. Regionálna zľavová karta doba neurčitá link
100010478 28.04.2015 Stabilita, d.d.s. Zamestnávateľská zmluva doba neurčitá link
108004392 29.04.2015 Axa, d.d.s. Zamestnávateľská zmluva doba neurčitá link
3559002001 06.07.2015 Kooperativa poistenie PZP 30.06.2019 link
0998024104 06.07.2015 Kooperativa úrazové poistenie prepravovaných osôb 30.06.2019 link
5518023875 06.07.2015 Kooperativa havarijné poistenie MV 30.06.2019 link
0808023800 06.07.2015 Kooperativa poistenie majetku 30.06.2019 link
ZoD2015 27.11.2015 Radoslav Dávid D&F Interier Zmluva o dielo 31.12.2015 link
ZDTS052015 01.12.2015 PAMO elektro, s.r.o. Zmluva o dielo 22.12.2015 link
904383061 16.12.2015 Jablotron Slovakia, s.r.o. Poskytovanie služieb doba neurčitá link
MK-4419/2016/3.2 21.03.2016 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2016 link
09212635177 09.05.2016 Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. Zmluva o elektronickej komunikácii doba neurčitá link
16/03 09.05.2016 Pamo elektro, s.r.o., Bánov Servisná zmluva 21.9.2020 link
5729641283 02.06.2016 Benestra, s.r.o. Dodatok k zmluve o pripojení 01.06.2018 link
7000561002 12.10.2016 Štátna pokladnica, a.s. Zmluva o bežnom účte - dary a granty doba neurčitá link
36102806 19.10.2016 DDS Tatra banky, a.s. Zamestnávateľská zmluva doba neurčitá link
0808023800 09.12.2016 Kooperativa poistenie majetku-dodatok č. 1 30.06.2019 link
KZ/2017 31.01.2017 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Komisionárska zmluva - zabezpečenie stravných poukážok pre zamestnancov TH 31.12.2017 link
MK-4221/2017/3.2 22.05.2017 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2017 link
DZ01/2017 05.12.2017 Mgr. Marek Ondík Darovacia zmluva doba neurčitá link
pr2018 20.12.2017 Profesionálny register, s.r.o. Zmluva o reklame 31.12.2018 link
KZ/2018 23.01.2018 Up Slovensko, s.r.o. Stravovacie poukážky 31.12.2018 link
2018-ZO3427 27.02.2018 EuroTRADING, s.r.o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby doba neurčitá link
111723519Z112 05.05.2018 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 05.07.2020 link
MK-4282/2018/3.2 20.06.2018 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2018 link
5729641283 17.09.2018 Benestra, s.r.o. Dodatok č.8 k zmluve o pripojení 16.09.2020 link
KZ/2019 28.03.2019 Up Slovensko, s.r.o. Stravovacie poukážky 28.03.2020 link
MK-4262/2019/3.2 03.06.2019 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2019 link
3559006265 26.06.2019 Kooperativa poistenie PZP 30.06.2023 link
0999000211 26.06.2019 Kooperativa úrazové poistenie prepravovaných osôb 30.06.2023 link
5519001613 26.06.2019 Kooperativa havarijné poistenie MV 30.06.2023 link
10009900830 26.06.2019 Kooperativa poistenie majetku 30.06.2023 link
KZ/2020 03.03.2020 Up Slovensko, s.r.o. Stravovacie poukážky 28.02.2021 link
MK-3077/2020/3.2 13.07.2020 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2020 link
5729641283 07.09.2020 SWAN, a.s. Dodatok č.09 k zmluve o pripojení 07.09.2022 link
1-789690480084 23.09.2020 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 22.09.2022 link
ZDT1/2020 16.12.2020 LEMAR LEVICE, s.r.o. Zmluva na dodanie tovaru 17.12.2020 link
12696VO 27.04.2021 Up Slovensko, s.r.o. Stravovacie kupóny 30.09.2021 link
2/2021 23.06.2021 ENERGO-SK. a.s., v likvidácii Dohoda o ukončnení zmluvy 30.06.2021 link
1712/2021 29.06.2021 Nitriansky samosprávny kraj Zmluva o preúčtovaní spotrebovanej elektrickej energie a plynu doba neurčitá link
TH-Z01/2022 01.02.2022 Daniela Siváková-OH&S Zabezpečenie úloh v oblasti BOZP, OPP doba neurčitá link
ZM_04577/22 06.09.2022 SWAN, a.s. Zmluva o poskytovaní verejných služieb doba neurčitá link
MK-118/2022/3.2 18.10.2022 Ministrerstvo kultúry SR Zmluva o poskytnutí dotácie 31.12.2022 link
1-801818309674 21.10.2022 Slovak Telekom, a.s. Dodatok k zmluve 20.10.2024 link
2022/ZD/01 28.11.2022 MVK mont, s.r.o. Zmluva o dielo 15.12.2022 link
PS-VOD-34/2023 27.02.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.12.2023 link
PS-ČVOH-26/2023 27.02.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.12.2023 link
PS-ČVOH-27/2023 27.02.2023 Slovenská ústredná hvezdáreň Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.12.2023 link
3559009433 27.06.2023 Kooperativa poistenie PZP 30.06.2027 link
0999000468 27.06.2023 Kooperativa úrazové poistenie prepravovaných osôb 30.06.2027 link
5519002036 27.06.2023 Kooperativa havarijné poistenie MV 30.06.2027 link
10009901547 27.06.2023 Kooperativa poistenie majetku 30.06.2027 link
3353/2023 24.11.2023 MAGNA ENERGIA a.s. Zmluva o združenej dodávke elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 31.12.2024 link
5151154480 04.12.2023 SPP, a.s. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 31.12.2024 link
PS-VOD-22/2024 26.01.2024 Slovenská ústredná hvezdáreň Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.12.2024 link
PS-ČVOH-15/2024 26.01.2024 Slovenská ústredná hvezdáreň Zmluva o poskytnutí finančného príspevku 31.12.2024 link
122389845 12.02.2024 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy doba neurčitá link
1-809813483578 14.02.2024 Slovak Telekom, a.s. Dohoda o zmene služby 20.10.2024 link
TH-Z01/2022 14.02.2024 Daniela Siváková-OH&S Dodatok č.1 z kmluve o zabezpečení úloh v oblasti BOZP, OPP doba neurčitá link
122389845 20.02.2024 Západoslovenská distribučná, a.s. Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy-aktualizácia údajov v zmluve doba neurčitá link
Počítadlo prístupov: 510079 návštevníkov.