Súťaže

Aj v roku 2024 organizujeme vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí"


VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXIX. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Termín zasialania prác do okresného kola: 31. marec 2024


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 31. marca 2024 na adresu:TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
P.O.BOX 128
Sokolovská 21
934 01 LEVICEČO VIEŠ O HVIEZDACH

34. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Okresné kolo: 19. marca 2024 o 14:00 hod


Prihlášky s uvedením priezviska, e-mailového kontaktu a súťažnej kategórie posielajte do 11. marca 2024 na adresu hvezdárne


TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICE
alebo mailom na adresu: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk


Počítadlo prístupov: 510075 návštevníkov.