Súťaže

Aj v roku 2019 organizujeme vedomostnú súťaž "Čo vieš o hviezdach?" a výtvarnú súťaž "Vesmír očami detí"


VESMÍR OČAMI DETÍ

XXXIV. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Termín zasialania prác do okresného kola: 8. marec 2019


Súťažné práce v 1. etape posielajte výhradne organizátorom okresného kola do 8. marca 2019 na adresu:TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
P.O.BOX 128
Sokolovská 21
934 01 LEVICEČO VIEŠ O HVIEZDACH

29. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže


Štatút súťaže na tomto odkaze.


Okresné kolo: 18. marec 2019 o 14:00 hod v Tekovskej hvezdárni v Leviciach


Prihlášky s uvedením mena, priezviska, školy, triedy a súťažnej kategórie posielajte na adresu hvezdárne


TEKOVSKÁ HVEZDÁREŇ V LEVICIACH
Sokolovská 21
934 01 LEVICE
alebo mailom na adresu: hvezdaren@hvezdarenlevice.sk


Počítadlo prístupov: 366966 návštevníkov.