Objednávky

Prehľad objednávok za rok 2018


 
Číslo IČO dodávateľa Dodávateľ Obnos Dátum vystavenia Číslo zmluvy Podpis objednávky Text
1 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 108,00 € s DPH 15.1.2018 J.Kompanová, ekonómka časopis Kozmos
2 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 73,16 € s DPH 23.2.2018 J.Kompanová, ekonómka pracovné pomôcky pre detské aktivity
3 35274158 Katarína Pischel - Reproma, Prešov 6,07 € s DPH 23.2.2018 J.Kompanová, ekonómka pracovné pomôcky pre detské aktivity
4 36145084 Krajská hvezdáreň v Žiline, Žilina 160,00 € s DPH 1.3.2018 J.Kompanová, ekonómka klenoty hviezdnej oblohy - Slnečná sústava
5 36754749 CBS,spol.s.r.o., Banská Bystrica 577,50 € s DPH 5.3.2018 J.Kompanová, ekonómka 1/2 stranová prezentácia v knihe
6 44031483 EuroTRADING s.r.o., Košice 0,00 € s DPH 4.4.2018 J.Kompanová, ekonómka konzultácia k Bezpečnostnej dokumentácii GDPR
7 151866 Ministerstvo vnútra SR, Bratislava 7,09 € s DPH 4.4.2018 J.Kompanová, ekonómka publikacia
8 36548332 DeArt s.r.o., Levice 24,00 € s DPH 10.4.2018 J.Kompanová, ekonómka deratizácia
9 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 305,38 € s DPH 24.4.2018 J.Kompanová, ekonómka kancelárske potreby
10 36622711 Hotel Flora, Dudince 1 708,96 € s DPH 12.6.2018 J.Kompanová, ekonómka zraz mladých astronómov
11 36520284 COMIX s.r.o., Levice 399,00 € s DPH 20.9.2018 J.Kompanová, ekonómka tlačiareň
12 36520284 COMIX s.r.o., Levice 99,80 € s DPH 5.10.2018 J.Kompanová, ekonómka toner
13 35692715 AGEM COMPUTERS s.r.o., Bratislava 651,58 € s DPH 8.10.2018 J.Kompanová, ekonómka počítač
14 36548332 DeArt s.r.o., Levice 24,00 € s DPH 8.10.2018 J.Kompanová, ekonómka deratizácia
15 46933000 TOMIRA s.r.o., Košice 195,72 € s DPH 8.10.2018 J.Kompanová, ekonómka vypracovanie projektu
16 30004055 HASLEX, Levice 67,68 € s DPH 2.11.2018 J. Kompanová, ekonómka servis hasiacich prístrojov
17 36761176 MIRA OFFICE s.r.o., Levice 415,24 € s DPH 12.11.2018 J. Kompanová, ekonómka kancelárske potreby
18 3133532 ESET spol. s.r.o., Bratislava 416,30 € s DPH 12.11.2018 J. Kompanová, ekonómka licencie eset na 2 roky pre 11 PC
19 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 427,50 € s DPH 12.11.2018 J. Kompanová, ekonómka astronomická ročenka
20 35107855 Petrík Karol Ing., Hlohovec 1 858,50 € s DPH 13.11.2018 J. Kompanová, ekonómka CCD kamera Atik 314L, Starlight Express,
21 35107855 Petrík Karol Ing., Hlohovec 1 560,00 € s DPH 26.11.2018 J. Kompanová, ekonómka spektrograf Alpy 600
22 415979 Slovenský červený kríž, Levice 100,00 € s DPH 26.11.2018 J. Kompanová, ekonómka preškolenie zamestnancov
23 164852 Slovenská ústredná hvezdáreň, Hurbanovo 120,00 € s DPH 27.11.2018 J. Kompanová, ekonómka časopis KOZMOS
Počítadlo prístupov: 510074 návštevníkov.